Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

IT i forbindelse med Jobreform fase I

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er designet for at kunne IT-understøttes. Udbetaling Danmark og KMD forventer at have løsninger klar til tiden.

Jobreformens regler for kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er udformet med henblik på, at administrationen i videst muligt omfang kan it-understøttes.

Det er kommunernes og Udbetaling Danmarks ansvar at tilrettelægge administrationen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen på deres respektive sagsområder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har arbejdsgrupper med KL og Udbetaling Danmark, hvor udmøntningen og implementeringen af Jobreform fase I løbende drøftes. Det fælles arbejde giver input til, hvordan bemyndigelserne på kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen skal udmøntes. Det fælles arbejde bruges også til at afklare spørgsmål til de nye regler, som har betydning for it-understøttelsen.

Efterhånden som kommunerne overgår til det nye Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Udbetaling Danmark overgår til nyt fagsystem på boligstøtteområdet, vil administrationen blive mere og mere automatiseret.

IT i forbindelse med 225-timersreglen

IT i forbindelse med kontanthjælpsloftet

Sidst opdateret: 01-02-2019