Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Love, bekendtgørelser og vejledninger for Jobreform fase I

Der knytter sig forskellige lovtekster, bekendtgørelser og vejledninger til Jobreform fase I.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm., som knytter sig til reformen.

Lovforslag

Lovforslaget på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Lovforslaget som vedtaget ved tredjebehandlingen på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Lovforslag L4 om præciseringer af jobreform fase I på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Lovforslag L4 som vedtaget ved tredjebehandlingen på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen på retsinformation.dk (nyt vindue)

Bekendtgørelse om beregning af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik og fordelingen af opgaver mellem kommunen og Udbetaling Danmark efter § 25 d i lov om aktiv socialpolitik på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledning

Vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledning om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Guide til 225-timersreglen (undtagelsesbestemmelsen)

Styrelsen har udarbejdet en guide, som kan hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen, herunder hvilke forhold der kan indgå i vurderingen af, om en borger skal undtages.

Startvejledning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en startvejledning, der gennemgår regelændringerne i forbindelse med Jobreform fase I.

Formålet med vejledningen er at give kommunerne og Udbetaling Danmark et overblik over indholdet i de nye regler og understøtte implementeringen af reglerne.

Styrelsen udarbejder en bekendtgørelse og vejledning om 225-timersreglen i slutningen af marts 2016 samt bekendtgørelse og vejledning om kontanthjælpsloftet i juni 2016.

Sidst opdateret: 16-09-2019