Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Om Jobreform fase I

Jobreformen indfører bl.a. et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel og har som formål, at flere i kontanthjælpssystemet skal ud på arbejdsmarkedet.

Folketinget har den 17. marts 2016 vedtaget lovforslag L113 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv.), som udmønter aftalen indgået mellem regeringen (V) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november 2015 om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde – Jobreform fase I.

Reformens intentioner

Formålet med at indføre et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel for modtagere af kontanthjælp mv. (integrationsydelse og uddannelses- og kontanthjælp) er:

  • at det bedre skal kunne betale sig for modtagere af kontanthjælp mv. at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.
  • at uddannelses- og kontanthjælpsmodtageres ret til ferie nedsættes fra fem til fire ugers ferie for at øge deres rådighed for arbejdsmarkedet.
Sidst opdateret: 26-08-2022