Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Værktøjer til Jobreform fase I

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet en række værktøjer i forbindelse med implementeringen af Jobreform fase I.

På denne side kan du finde information om de værktøjer, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet i forbindelse med Jobreform fase I. Det drejer sig om:

Nye pjecer om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen (2018-satser)

Styrelsen udarbejdede i foråret 2016 to printselv-pjecer, som sætter fokus på at formidle mekanismerne i hhv. kontanthjælpsloftet (opdateret med nye satser pr. juli måned) og 225-timersreglen. Styrelsen har opdateret de to pjecer med 2018 satser. 

Pjecerne kan læses og printes på følgende links:

Pjece om kontanthjælpsloftet inkl. to beregningseksempler - 2018 satser (pdf) (nyt vindue)

Pjece om 225-timersreglen - 2018 satser (pdf) (nyt vindue)

Borgerrettede film om kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet to borgerrettede film, som kan anvendes til at forklare reglerne om kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen.

De to film forklarer helt kort og enkelt mekanismen i hhv. kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen, og hvordan borgeren kan handle, hvis de er omfattet reglerne.

Film om kontanthjælpsloftet 

Film om 225-timers-reglen

Tidslinjer for udsendelse af breve om kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen

Tidslinjerne for udsendelse af kommunernes og Udbetaling Danmarks breve om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tidslinjerne viser de breve, som en borger kan modtage om de to nye regler i forbindelse med oktober måneds ydelser.

Inspirationstekst til vejledning om kontanthjælpsloftet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet input til KL til en inspirationstekst, som kommunerne kan vælge at anvende i forbindelse med vejledningen om kontanthjælpsloftets virkninger over for borgere, som modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp forud for den 1. oktober 2016.

Det bemærkes, at der i inspirationsteksten ligeledes indgår et afsnit, der giver en generel, overordnet beskrivelse af 225-timers-reglen.

Det skal understreges, at det er kommunerne selv, der vil skulle vælge, om de vil tage udgangspunkt i denne inspirationstekst i forbindelse med vejledning om kontanthjælpsloftets virkninger, da denne vejledning er et kommunalt ansvar.

Inspirationstekster til varslingsbreve i forbindelse med 225-timers-reglen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med KL udviklet en række inspirationstekster, som er tænkt som en inspiration til kommunerne og deres it-leverandører i forbindelse med kommunernes varslingsbreve i forbindelse med 225-timers-reglen.

Det skal understreges, at det er kommunerne selv, der vil skulle vælge, om de vil tage udgangspunkt i disse inspirationstekster i forbindelse med varsling. Det er således kommunerne, der har ansvaret for administrationen af 225-timers-reglen og herunder beregning af bortfaldsdato, udsendelse af varslingsbreve mv.

Inspirationstekst til den første side i varslingsbrevet

Her er tale om en tekst, som skal være særlig let for borgeren at forstå i forhold til hvilket krav, borgeren nu mødes med, hvad konsekvensen kan være ved ikke at opfylde kravet, samt hvad borgeren selv kan gøre, for at undgå at miste ydelse.

Inspirationsteksten til den første side af varslingsbrevet er opdelt i fire versioner afhængigt af, om der skrives til gifte eller ugifte, og om der tale om varsling vedrørende overgangsperioden eller varsling vedrørende perioden, hvor 225-timers-reglen er fuldt indfaset.

Det skal understreges, at den særligt lette form og indhold i inspirationsteksten til den første side i varslingsbrevene betyder, at en sådan tekst ikke vil kunne stå alene i forhold til en varsling af borgerne, jf. loven og bekendtgørelsens bestemmelser. Se nedenfor om inspirationstekst til de følgende sider i varslingsbrevet.

Inspirationstekst til de følgende sider i varslingsbrevet

Da den første side ikke kan stå alene, se ovenfor, er der tillige udviklet en inspirationstekst til de følgende sider i varslingsbrevet med henblik på at kommunerne kan opfylde de krav til varsling, som fremgår af loven og varslingsbekendtgørelsen.

Inspirationsteksten er udarbejdet som én ”skabelon”, hvor der for forskellige elementer i teksten er angivet forskellige målgrupper. Inspirationsteksten og de deri indeholdte variationsmuligheder er udviklet med henblik på at dække de forskellige udfaldsrum i forhold til målgrupper mv., der kan være i forbindelse med varsling af 225-timers-reglen.

Der tages dog forbehold for, at der kan være udfaldsrum mv., som vil forudsætte, at kommunen i det enkelte tilfælde ikke alene vil kunne anvende inspirationsteksten. Fx er der ikke i inspirationsteksten indarbejdet en konkret mulighed for at varsle personer, der er blevet gift, men som er omfattet af 225-timersreglen for ugifte, indtil personen og dennes ægtefælle har modtaget hjælp i sammenlagt et år inden for tre år.

Der tages endvidere forbehold for, at inspirationsteksten ikke tager højde for eventuelle fremtidige regelændringer eller praksis, som måtte blive fastlagt af Ankestyrelsen.

Digitaliseringsmodel for administration af 225-timers-regel

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en digitaliseringsmodel for håndteringen af varslingsbreve mv., så administrationen heraf i videst muligt omfang lader sig it-understøtte.

Notatet er tænkt som en inspiration til kommunerne og deres it-leverandører. Notatet anviser en mulig digitalisering af administrationen af 225-timersreglen i forbindelse med beregning af bortfaldsdatoer, varslingsbreve mv. Samtidig kan notatet anskueliggøre en række af de overvejelser, der har ligget bag udformningen af varslingsbekendtgørelsen. Notatet om digitaliseringsmodellen er ikke en bindende retningslinje; det er derimod lovbestemmelserne og varslingsbekendtgørelsen.

Sidst opdateret: 15-10-2021