Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Love, bekendtgørelser og vejledninger for kontanthjælpsreformen

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til kontanthjælpsreformen.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm., som knytter sig til reformen.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser, som kommunerne forventes at følge, findes under siden Viden om indsatsen

Praksisundersøgelser af kontanthjælpsreformen

Aftaletekst og lovforslag

Aftaleteksten og bilag på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Love

Kontanthjælpsreformen udmøntes af fire love:

Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.: LOV nr. 894 af 04/07/2013 (nyt vindue)

Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelses-rettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.: LOV nr. 895 af 04/07/2013 (nyt vindue)

Præciseringer af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager m.v.: LOV nr. 1612 af 26/12/2013 (nyt vindue)

Barselstillæg, aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere, kontaktforløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, fastsættelse af løn ved offentlig løntilskudsansættelse m.v.: LOV nr. 721 af 25/06/2014 (nyt vindue)

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om lov om aktiv beskæftigelsesindsats nr. 807 af 01/07/2015  (nyt vindue)

Bekendtgørelse om lov om aktiv socialpolitik nr. 806 af 01/07/2015  (nyt vindue)

Vejledninger

Ikke-juridiske vejledninger findes under siden om reformens værktøjer.

Værktøjer til kontanthjælpsreformen

Vejledning om visitation til nye målgrupper

Orienteringsskrivelser

Skrivelse nr. 9098 af 17/02/2014 vedrørende ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: Visitation af personer på uddannelseshjælp og kontanthjælp, som er omfattet af barsel mv. (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse om Visitation – uddannelsesmodtagere (pdf) (nyt vindue) 

Orientering om nye bekendtgørelser (pdf) (nyt vindue) 

Orienteringsskrivelse om nytteindsats (nyt vindue) 

Sidst opdateret: 19-07-2018