Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Om kontanthjælpsreformen

Målet med reformen er, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Folketinget har den 18. april 2013 indgået en politisk aftale om en reform af kontanthjælpssystemet.

Reformens intentioner

Intentionerne med kontanthjælpsreformen er:

  • Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp.
  • Kontanthjælp må ikke være et livsvilkår, men skal være en midlertidig hjælp (færre lange forløb).
  • Flest mulige af de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse.
Sidst opdateret: 05-03-2018