Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Om aftalerne om nye styrkede muligheder for opkvalificering

Regeringen har den 17. juni 2020 indgået aftaler om styrket opkvalificering af ufaglærte og et ekstraordinært løft af ledige.

Regeringen har d. 17 juni indgået to politiske aftaler om en række initiativer til opkvalificering og uddannelse af ledige. Samlet set afsættes 730 mio. kr. i de to aftaler. Initiativerne skal styrke en jobrettet opkvalificering af ledige, som er blevet berørt af coronakrisen.

Bredt politisk flertal hæver dagpengene under uddannelse (nyt vindue)

En række af aftalernes initiativer skal træde i kraft 1. august 2020 og udmøntes med henholdsvis lov og bekendtgørelser.

Torsdag den 25. juni 2020 er to lovforslag, der skal udmønte aftalernes elementer om at styrke uddannelsesløftet blevet vedtaget i Folketinget.

Lovforslag om styrket opkvalificering (nyt vindue) 
Lovforslag om ekstraordinært løft af ledige (nyt vindue) 

Bekendtgørelser udarbejdes i forlængelse heraf, og forventes at være klar primo juli. Dertil vil der blive udsendt en orienteringsskrivelse om aftalens indhold til kommunerne og a-kasserne. Styrelsen vil desuden løbende vurdere behovet for yderligere vejledningsmateriale.

Indhold i aftalerne

Med aftalerne bliver en række eksisterende permanente og midlertidige ordninger ændret.

Forskellige uddannelsesordninger for ledige (nyt vindue)

Aftalen indeholder også en række puljer og initiativer, som vil blive udmøntet på den anden side af sommerferien og i løbet af efteråret 2020. Dette omfatter:

  • Pulje til læse-, skrive-, og regneambassadører
  • Graduate-programmer til nyuddannede
  • Grøn omstilling og opkvalificering
  • Kompetenceløft til iværksættere
  • Kompetenceløft til job i relation til Covid-19
  • Uddannelse efter fratrædelse
  • Grundlæggende IT-færdigheder til flere
  • Lige adgang til AMU kurser

Til aftalens enkelte dele vil der på star.dk komme uddybende beskrivelser og spørgsmål-svar, som forklarer de forskellige initiativer.

STAR’s regionale arbejdsmarkedskontorer afholder desuden en række møder og webninarer for jobcentre og a-kasser om opkvalificeringsinitiativerne. Mere information følger i uge 27 og 28.

Oplæg om nye opkvalificeringsmuligheder for ledige (PowerPoint) (nyt vindue)

Foreløbig oversigt over initiativer (pdf) (nyt vindue)

Positivlister

Der er udarbejdet to nye positivlister til brug for initiativerne vedr. 'Ret til 110 pct. af hidtidig dagpengesats inden for mangelområder' og 'Forsikrede ledige får ret til at påbegynde seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag inden for mangelområder':

Positivlisten over AMU-kurser til 6 ugers jobrettet uddannelse uden karens (pdf) (nyt vindue)

Uddannelsesløft: Positivliste for uddannelser med ret til 110 pct. af hidtidige dagpengesats (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmål vedr. aftalerne

Spørgsmål vedrørende de to aftaler kan sendes til star@star.dk

Denne side vil blive opdateret i takt med udmøntningen.

Sidst opdateret: 07-07-2020