Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommende aktiviteter i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsætter løbende forskellige indsatser, der støtter implementeringen af reformen.

Styrelsen udarbejdet med jævne mellemrum en oversigt over de implementeringsunderstøttende aktiviteter, der planlægges gennemført i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob. Oversigten viser herudover intentionerne og indholdet af de konkrete indsatser.

Foreløbig oversigt over aktiviteter i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 30-10-2018