Spring over hovedmenu

Love, bekendtgørelser og vejledninger for reformen af førtidspension og fleksjob

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til reformen af førtidspension og fleksjob.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm. som knytter sig til reformen.

Aftaletekst

Læs aftaleteksten for reformen af førtidspension og fleksjob (pdf) (nyt vindue)

Love

Læs lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: LBK nr. 1342 af 21/11/2016, Kap. 13 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Lov om social pension: LBK nr. 1208 af 17/11/2017 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Bekendtgørelser

Læs bekendtgørelse nr. 931 af 27/06/2018 om social pension (folkepension og førtidspension)på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs bekendtgørelse nr. 183 af 23/02/2017 om fleksjob på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs bekendtgørelse nr. 1599 af 19/12/2017 om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs bekendtgørelse nr. 1182 af 03/11/2017 om beregning af og fradrag i fleksløntilskud på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs bekendtgørelse nr. 1193 af 28/09/2018 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne (nyt vindue)

Læs bekendtgørelse nr. nr 996 af 29/06/2016 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledninger

Læs Vejledning nr. 10378 af 23.12.2016 ,om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (nyt Vindue)

Læs Vejledning nr. 105, 2002 om førtidspension fra 1. januar 2003 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Vejledning 9345 af 7/4/2017 om fleksjob på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Vejledning 9032 af 18/1 2013 om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Vejledning nr. 9363 af 10/07/2013 om ledighedsydelse på retsinformation.dk (nyt vindue)

Orienteringsskrivelser

Læs Orienteringsskrivelse nr. 9248 af 14/03/2017 om ressourceforløb på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Skrivelse nr. 10512 af 10. september 2015 om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs Skrivelse 9485 af 30.6.2014 om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob påbegyndt før den 1.1. 2013 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret: 18-02-2019