Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Om reformen af førtidspension og fleksjob

Målet med reformen af førtidspension og fleksjob er, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og forsørger sig selv, og at færre ender på passiv forsørgelse.

Folketinget har den 30. juni 2012 indgået en politisk aftale om en reform af førtidspension og fleksjobordningen.

Reformens intentioner

Intentionerne med reformen af førtidspension og fleksjob er:

  • Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv.
  • Adgangen til førtidspension begrænses, og der skal gives en tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats i et ressourceforløb eller minifleksjob med fokus på udvikling af arbejdsevne.
  • Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Kommende aktiviteter

Styrelsen har udarbejdet en oversigt over de kommende implementeringsunderstøttende aktiviteter, der planlægges gennemført i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob.

Kommende aktiviteter for reformen af førtidspension og fleksjob

Igangværende aktiviteter

Styrelsen har udarbejdet en oversigt over de aktiviteter, der er sat i gang for at understøtte implementeringen.

Igangværende aktiviteter for reformen af førtidspension og fleksjob

Sidst opdateret: 26-03-2018