Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommende aktiviteter i forbindelse med refusionsreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsætter løbende forskellige indsatser, der støtter implementeringen af reformen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en oversigt over de implementeringsunderstøttende aktiviteter, der planlægges gennemført i forbindelse med refusionsreformen.

De kommende aktiviteter indgår i en oversigt, der viser intentionerne bag de konkrete indsatser. Der er tale om en foreløbig oversigt, der løbende vil blive opdateret med nye aktiviteter.

Foreløbig oversigt over aktiviteter i forbindelse med refusionsreformen (pdf) (nyt vindue)