Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Om refusionsreformen

Med refusionsreformen gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Reformen indebærer et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen afhænger af anciennitet.

Folketinget har den 26. august 2015 vedtaget L 4 forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, som udmønter "aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet". Loven trådte i kraft den 4. januar 2016.

Med loven gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Reformen indebærer, at der indføres et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser – og falder over tid.

Reformens intentioner

Intentionerne med refusionsreformen er:

  • At danne rammerne for, at kommunerne kan fokusere beskæftigelsesopgaven på den enkelte ledige og iværksætte netop den indsats, som hurtigst muligt får den ledige tilbage i job og blive selvforsørgende.
  • At fremme investeringstankegangen i kommunen, så der er fokus på indsatser, som virker.
  • At øge kommunens incitament til at reducere langtidsledigheden, da statsrefusionen falder i takt med antallet af uger på offentlig forsørgelse.
  • At øge gennemskueligheden i refusionssystemet, da den statslige refusion bliver ens på tværs af ydelser, men aftrappes over tid.
  • At forebygge kassetænkning i kommunen og styrke fokus på resultater, da refusionen bliver uafhængig af hvilken indsats der iværksættes

Kommende aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en oversigt over de kommende implementeringsunderstøttende aktiviteter, der planlægges gennemført i forbindelse med refusionsreformen.

Kommende aktiviteter for refusionsreformen

Sidst opdateret: 07-03-2018