Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Love, bekendtgørelser og vejledninger for sygedagpengereformen

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til sygedagpengereformen.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm., som knytter sig til reformen.

Ankestyrelsen beskriver i praksisundersøgelser regler og praksis for et undersøgt område. Undersøgelserne kan findes under siden Viden om indsatsen:

Praksisundersøgelser af sygedagpengereformen

Aftaletekst og lovforslag

Aftaleteksten (pdf) (nyt vindue)

Bilag til aftaleteksten (pdf) (nyt vindue)

Læs om lovforslaget på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Love

Lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven) på retsinformation.dk (nyt vindue)

Bekendtgørelser

Du kan i øvrigt læse om reglerne om sygedagpengeopfølgningen og sygedagpenge:

Relevante love og regler om sygedagpengeopfølgning

Relevante love og regler om sygedagpenge

Vejledninger

Ikke-juridiske vejledninger findes under siden om reformens værktøjer:

Vejledning  nr. 10378 af 23.12.2016 om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)

Værktøjer til sygedagpengereformen

Vejledning om sygedagpenge og forlængelse på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb på retsinformation.dk (nyt vindue)

Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedagpengesager på retsinformation.dk (nyt vindue)

Overgangsregler

Overgangsbestemmelser i forbindelse med sygedagpengereformen (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelser

Orienteringsskrivelse til jobcentrene og a-kasserne om lov om sygedagpenge m.v. af 30. juni 2014 (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsesministerens brev til kommunerne om ændring af sygedagpengeloven af 1. oktober 2014 (pdf) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse til kommunerne m.fl. om EU/EØS borgeres ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, når retten til sygedagpenge fra Danmark udløber af 21. november 2014 (pdf)(nyt vindue)

Orienteringsskrivelse til jobcentrene og a-kasserne om lov om sygedagpenge m.v. af 19. december 2014 (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 20-03-2018