Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Om sygedagpengereformen

Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre sygedagpengemodtagere økonomisk sikkerhed under deres sygdomsforløb samt en tidligere og bedre opfølgning.

Reformens intentioner

Intentionerne med sygedagpengereformen er:

  • Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under hele deres sygdomsforløb.
  • Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygeforløbet.
  • Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes.

Kommende aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en oversigt over de kommende implementeringsunderstøttende aktiviteter, der planlægges gennemført i forbindelse med sygedagpengereformen.

Kommende aktiviteter for sygedagpengereformen

Igangværende aktiviteter

Styrelsen har udarbejdet en oversigt over de aktiviteter, der er sat i gang for at understøtte implementeringen.

Igangværende aktiviteter for sygedagpengereformen

Sidst opdateret: 26-02-2018