Spring over hovedmenu

Brexit: Dine rettigheder, efter Storbritannien har forladt EU

Den 31. januar 2020 er Storbritannien udtrådt af EU. I en overgangsperiode frem til den 31. december 2020 har Storbritanniens udtræden ingen betydning for dine rettigheder på Beskæftigelsesministeriets område.

Storbritannien er udtrådt af EU den 31. januar 2020. Der er indgået en udtrædelsesaftale mellem Storbritannien og EU, hvor der er aftalt en overgangsperiode, der gælder frem til den 31. december 2020. Overgangsperioden kan forlænges med op til to år, hvis EU og Storbritannien bliver enige om det.

På Beskæftigelsesministeriets område betyder aftalen, at EU-reglerne fortsat gælder. I overgangsperioden kan du derfor stadig rejse frem og tilbage mellem Danmark og Storbritannien, og du kan studere, arbejde, bevare din ret til sociale ydelser osv., som om Storbritannien var et EU-land.

Når overgangsperioden udløber

Det er også aftalt, at når overgangsperioden er slut, bevarer du din ret til sociale ydelser, som om Storbritannien fortsat var et EU-land. Det gælder dog kun, hvis du har været omfattet af EU's regler om fri bevægelighed og regler om koordinering af sociale sikringsydelser, før overgangsperioden udløb.

Hvis du fx aktuelt arbejder i Storbritannien - eller får arbejde der i overgangsperioden - kan du fortsætte med at arbejde der, som om du var EU-borger. Hvis du bliver fx syg eller arbejdsløs, har du ret til sociale ydelser i Storbritannien. Og modtager du social pension, kan du fortsat få den udbetalt efter EU-reglerne.

Det er endnu uklart, hvad der vil gælde, hvis du ønsker at tage til Storbritannien for at arbejde, efter overgangsperioden er udløbet. Udgangspunktet vil være, at du skal opfylde de betingelser og vil få de rettigheder, der gælder for andre tredjelandsborgere, dvs. statsborgere fra lande uden for EU. Det samme udgangspunkt vil gælde for britiske borgere, der ønsker at bo eller arbejde i Danmark. Vær opmærksom på, at dette udgangspunkt kan blive ændret i forhandlinger mellem EU og Storbritannien i en aftale om det fremtidige forhold.

Inden overgangsperiodens udløb vil der blive udsendt særskilt vejledning om aftalens anvendelse på borgere efter overgangsperiodens udløb, herunder om situationen for briter, der kommer til Danmark efter overgangsperiodens udløb.

Brexit’s betydning for borgerne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret: 03-02-2020