Spring over hovedmenu

Brexit: Dine rettigheder, efter Storbritannien har forladt EU

Den 31. januar 2020 trådte Storbritannien af EU. Reglerne om sociale sikringsordninger er afhængige af, om du er flyttet til Storbritannien inden 1. januar 2021.

Storbritannien trådte den 31. januar 2020 ud af EU. I forbindelse med udtrædelsen er der indgået to aftaler mellem Storbritannien og EU: Udtrædelsesaftalen af 19 februar 2019 og Handels- og Samarbejdsaftalen af 24. december 2020, som indeholder en protokol om koordinering af sociale sikringsordninger. 

Udtrædelsesaftalen omfatter personer, som har benyttet sig af den fri bevægelighed inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020. På Beskæftigelsesministeriets område betyder aftalen, at EU-reglerne fortsat gælder for disse borger, ligesom deres familiemedlemmer har mulighed for at tilslutte sig senere og blive omfattet af udtrædelsesaftalens princip om videreførelse af rettigheder efter EU-retten.

Hvis du var omfattet af EU's regler om fri bevægelighed og regler om koordinering af sociale sikringsydelser, før overgangsperioden udløb, bevarer du således din ret til sociale ydelser, som om Storbritannien fortsat var et EU-land,

Hvis du fx arbejdede i Storbritannien kan du fortsætte med at arbejde der, som om du var EU-borger. Hvis du bliver fx syg eller arbejdsløs, har du ret til sociale ydelser i Storbritannien. Og modtager du social pension, kan du fortsat få den udbetalt efter EU-reglerne.

Skal du flytte til Storbritannien

Fra den 1. januar 2021 gælder handels- og samarbejdsaftalen mellem Storbritannien og EU. Aftalen giver ikke ret til fri bevægelighed og det er således nationale regler om opholds- og arbejdstilladelse, der afgøre om du kan tage ophold i Storbritannien og omvendt. Den sociale protokol indeholder dog blandt andet regler om koordinering af de sociale sikringsordninger mellem Storbritannien og EU. Det betyder, at du vil kunne sammenlægge forsikrings- og beskæftigelsesperioder, der er tilbagelagt i Storbritannien både før og efter den 31. december 2020. Disse perioder vil du kunne medregne til at opfylde kravene for at få danske dagpenge. Ligeledes vil du kunne medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder tilbagelagt i Danmark til at opnå arbejdsløshedsunderstøttelse i Storbritannien.

Du kan læse mere om dine rettigheder i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU i Vejledning om retten til danske arbejdsløshedsdagpenge for medlemmer af danske a-kasser omfattet af aftalerne om Storbritanniens udtræden af EU (Brexit).

Sidst opdateret: 22-05-2023