Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Info til borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsatsen

Her på siden kan du læse om, hvad regeringens tiltag ift. at stoppe spredningen af COVID-19 har af overordnet betydning for dig som borger.

Hvad betyder genåbningen og den fortsatte delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen i jobcentre og a-kasser for dig som borger? Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følger corona-situationen løbende. Vi opdaterer her på siden, hvis der sker ændringer i de udmeldte retningslinjer.

Statsministeren besluttede den 11. marts 2020, at alle offentligt ansatte, der ikke arbejder med kritiske funktioner, i videst muligt omfang skal arbejde hjemmefra. Dette som en national foranstaltning for at mindske spredning af COVID-19. Siden da er der foretaget tilpasninger i reglerne, og den 27. maj blev der åbnet op for, at alle ledige igen skulle stå til rådighed for en aktiv beskæftigelsesindsats, og jobcentre og a-kasser i Vestdanmark kunne åbne op for en beskæftigelsesindsats med fysisk fremmøde. Med en ny bekendtgørelse af 15. juni 2020 gøres reglerne om fysisk fremmøde, gældende for hele landet. Det betyder, at der iværksættes en fuld genåbning af beskæftigelsesindsatsen i hele Danmark. Jobcentrene og a-kasserne får i en periode mulighed for at vælge, om samtaler, der normalt skal holdes ved fysisk fremmøde, i stedet skal holdes telefonisk eller digitalt.

Jobcentre og a-kasser skal være særligt opmærksomme på og tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for COVID-19, jf. Sundhedsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde.

Som ledig vil du fortsat få udbetalt dine ydelser, som du plejer, fx dagpenge og kontanthjælp, uanset hvor du bor i landet.

For ledige er der igen (pr. d. 27. maj. 2020) krav om, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og ret og pligt til at deltage i den aktive beskæftigelsesindsats er genindført.

I hvilket tempo der åbnes op for mulighederne for fysisk fremmøde i din kommune, kan du læse om på din kommunes hjemmeside eller ved at rette henvendelse til din kommune.

Hvis du bliver ledig i den kommende periode, vil du som altid kunne melde dig ledig på www.jobnet.dk eller ved at kontakte dit lokale jobcenter. Du kan evt. også kontakte din a-kasse.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte dit jobcenter eller a-kasse. Du kan finde information om kontakt til din a-kasse på a-kassens hjemmeside.

Hvis du har flere spørgsmål

For a-kasser, jobcentre og kommuner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

For virksomheder: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

coronasmitte.dk - Coronavirus/covid-19 i Danmark (nyt vindue)

Engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser (nyt vindue)

Borger.dk (nyt vindue)

Virk.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret: 26-08-2020