Spring over hovedmenu

Vejledning til borgere om EØS arbejdsløshedsforsikring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udsteder en bekræftelse på beskæftigelsesperioder til ikke-forsikrede borgere efter endt arbejde i Danmark. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er seks uger.

Hvis du har arbejdet i Danmark og ikke har været medlem af en dansk a-kasse, kan du søge om et dokument PD U1 hos os.

Dokumentet kan bruges til medregning af danske beskæftigelsesperioder, når du rejser til et andet EØS-land eller Schweiz, og du skal søge om arbejdsløshedsydelser der.

Blanket EØS 4.0, ansøgning om dokument PD U1 (pdf) (nyt vindue)

Hvis du har været medlem af en dansk a-kasse, skal du søge om dokumentet PD U1 hos a-kassen.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om:

  • Lovvalg kontakt International Social Sikring hos Udbetaling Danmark

International Social Sikring (nyt vindue)

  • Ret til optagelse i en dansk a-kasse: Kontakt en a-kasse
  • Ret til arbejdsløshedsdagpenge: Kontakt din a-kasse
  • Tilmelding som jobsøgende: Kontakt dit lokale jobcenter
  • Ret til sygedagpenge og barselsdagpenge: Kontakt din kommune
  • Ret til ydelser i andet EØS-land: Kontakt den kompetente myndighed i det andet EØS-land
  • Arbejdsløshedsforsikring generelt kontakt Center for Klager om Arbejdsløshedssikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz hos borger.dk (nyt vindue)

Mulighed for at medbringe danske dagpenge til et andet EØS-land eller Schweiz (nyt vindue)

Master Directory (EUs adressebog på nationale myndigheder) (nyt vindue)

Du kan klage over en afgørelse truffet af STAR om EØS-arbejdsløshedsforsikring til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (nyt vindue)

Kontakt

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø
star@star.dk

Hvis du vil sende os fortrolige eller personfølsomme oplysninger:

Digital Post

Vores telefoner er åbne mandag, tirsdag, torsdag, fredag fra kl. 9 til 12:

Tlf. 72 21 74 03 – om EØS-arbejdsløshedsforsikring (fx PD U1).
Tlf. 72 21 74 08 – om klager om arbejdsløshedsforsikring.

Sidst opdateret: 05-04-2022