Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Info til virksomheder om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de oftest stillede spørgsmål om COVID-19-relaterede ændringer på beskæftigelsesområdet og stiller en hotline til rådighed for virksomheder.

Oftest stillede spørgsmål

Herunder kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om COVID-19-relaterede ændringer på beskæftigelsesområdet. Siden opdateres løbende.

Ved en arbejdsfordeling nedsættes medarbejderenes arbejdstid i en begrænset periode, hvor medarbejderne deler det arbejde, der er i virksomheden. Medarbejderne er derfor fortsat ansat i virksomheden i hele perioden, hvor der er etableret arbejdsfordeling.

I de perioder, hvor medarbejderne ikke arbejder, er de ledige og kan få supplerende dagpenge, hvis de er medlem af en a-kasse.

Der eksisterer to arbejdsfordelingsordninger; den almindelige arbejdsfordelingsordning og den midlertidige arbejdsfordelingsordning. En arbejdsgiver kan vælge mellem de to ordninger, men de kan dog ikke benyttes samtidigt.

  1. Den almindelige arbejdsfordelingsordning: Arbejdsfordeling efter denne ordning skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale. Udbetalingen af dagpenge under en sådan arbejdsfordeling sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1588 af 18. december 2018 om udbetaling af dagpenge med senere ændringer, §§ 47-49.

  2. Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning gælder alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, herunder både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område. Ordningen gælder fra og med 14. september 2020 og til og med den 31. december 2021. Ordningen etableres efter lov nr. 1964 af 15. december 2020 og bekendtgørelse nr. 1965 af 15. december 2020 om iværksættelse af arbedjsfordeling.

    Under arbejdsfordelingen skal arbejdstiden nedsættes med en fast procentsats på mindst 20% og maksimalt 50% i gennemsnit over en periode på fire uger.

    Landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer kan aftale at åbne mulighed for at virksomheder nedsætter arbejdstiden inden for de pågældende organisationers overenskomstområde med op til 80 pct. En arbejdstidsnedsættelse på 80 pct. vil alene gælde for personer inden for den relevante faggruppe, som er ansat under den.

Den almindelig arbejdsfordeling: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer som følge af corona-virus

Se desuden forskellig information om arbejdsfordeling:

Faktaark: arbejdsfordeling gøres mere fleksibel (pdf) (nyt vindue)

Arbejdsfordeling som alternativ til afskedigelse

Hotline

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på siden, kan du kontakte styrelsens landsdækkende hotline alle hverdage mellem kl. 8 og 16 på tlf. 72 200 350. 

Yderligere information

Virksomhedsguiden: Coronavirus og din virksomhed (nyt vindue)

Hos Arbejdstilsynet kan du bl.a. læse om, hvordan arbejdspladsen kan indrettes for at minimere smitterisiko:

Arbejdstilsynet: Spørgsmål & Svar om Corona og arbejdsmiljø (nyt vindue)

De danske myndigheder har samlet alle informationer om corona-virus på hjemmesiden coronasmitte.dk:

coronasmitte.dk - Coronavirus/covid-19 i Danmark (nyt vindue)

Ønsker du rådgivning og vejledning i retningslinjer og bekendtgørelser vedr. corona-virus udstedt af myndigheder og ministerier, kan du kontakte den myndighedsfælles hotline på tlf. 70 200 233.

Sidst opdateret: 06-10-2021