Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ferieloven: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om ferieloven.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.
  • I bunden af et afsnit kan der ligge historiske svar, som ikke gælder mere. Vi har tilføjet "historisk" i slutningen af sådanne spørgsmål.

Kan en arbejdsgiver udskyde ferie til næste ferieår?

Svar 03-04-20:

En ny lov betyder, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, kan udskydes til en efterfølgende afholdelsesperiode, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med COVID-19.

Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Udskydelse af ferie vil først og fremmest skulle ske efter aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager, men kan også ske efter pålæg fra arbejdsgiveren.

Det vil bero på en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og i forhold til den enkelte medarbejder, om betingelserne er opfyldt.

Dette vil fx give sundhedsmyndigheder, politiet, andre offentlige myndigheder, som har fået flere arbejdsopgaver, mulighed for at udskyde ferie for nødvendige medarbejdere til den efterfølgende afholdelsesperiode.

Det vil også kunne være tilfældet for private virksomheder, som kan være hårdt ramt af sygdoms- eller karantænetilfælde samt helt ekstraordinær travlhed, og hvor det kan være vanskeligt at erstatte specifikke medarbejdere og herved sikre driften. 

Lov nr. 348 af 2. april 2020 om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19 (nyt vindue)

Kan en arbejdsgiver pålægge en lønmodtager at holde sommerferie tidligere end aftalt?

Svar 03-04-20:

Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan en arbejdsgiver ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen.

Det vil bero på en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og i forhold til den enkelte medarbejder, om betingelserne er opfyldt.

En arbejdsgiver kan, hvis betingelserne er til stede, fremrykke ferien. Ferien kan dog tidligst begynde den 1. maj 2020. 

Hvis lønmodtageren er omfattet af en kollektiv aftale, kan der gælde andre regler.

Kan en arbejdsgiver pålægge en sygemeldt lønmodtager at holde ferie?

Svar 03-04-20:

En arbejdsgiveren kan ikke pålægge en lønmodtager at holde ferie efter ferieloven på et tidspunkt, hvor lønmodtageren er sygemeldt. Dette gælder også, selvom lønmodtageren delvist har genoptaget arbejdet.

Lønmodtageren kan dog vælge at holde ferie, selvom lønmodtageren er sygemeldt. Modtager lønmodtageren sygedagpenge eller modtager arbejdsgiveren refusion, skal ferien tillige aftales med kommunen.

Kan arbejdsgiveren varsle ferie med forkortet varsel? (revideret)

Svar 03-04-20:

Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt varsle, hvornår lønmodtageren skal holde ferie. 

Arbejdsgiveren skal varsle hovedferien senest 3 måneder, før hovedferien begynder, og senest 1 måned før øvrig begynder

Under særlige omstændigheder kan arbejdsgiveren varsle ferie med forkortet varsel. Et kortere varsel kan være acceptabel, hvis der er tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige forhold.

Hvis en lønmodtager har aftalt med sin arbejdsgiver at overføre ferie til næste ferieår, må arbejdsgiveren så trække aftalen tilbage og varsle ferien i stedet? (revideret)

Svar 03-04-20:

Hvis aftalen er indgået, kan aftalen kun annulleres, hvis lønmodtageren er enig.

Hvis lønmodtageren er omfattet af en kollektiv aftale, kan der dog gælde andre regler.

Kan en lønmodtager, som er i karantæne, eller som har været i karantæne, fordi lønmodtageren af sundhedsmyndighederne er vurderet til at være i høj risiko for at være smittet, holde ferie i denne periode?

18-03-20:

Lønmodtageren anses for at være syg i ferielovens forstand og har derfor en feriehindring.

Borger.dk om sygdom og ferie (nyt vindue)

Kan en lønmodtager, som er i karantæne, eller som har været i karantæne, fordi lønmodtageren er smittet, holde ferie i denne periode?

Svar 18-03-20:

Lønmodtageren anses for at være syg i ferielovens forstand og har derfor en feriehindring.

Borger.dk om sygdom og ferie (nyt vindue)

Har en lønmodtager krav på at annullere en fastlagt ferie, hvis lønmodtageren ikke kan udnytte en planlagt rejse?

Svar 17-03-20:

Hvis arbejdsgiveren ikke accepterer, at ferien annulleres, har man som lønmodtager ikke krav på det.

Når en lønmodtager ikke kan arbejde, fordi arbejdspladsen er lukket ned, skal lønmodtageren så holde sin planlagte ferie?

Svar 17-03-20:

Da der ikke er tale om en feriehindring, kan ferien kun annulleres, hvis arbejdsgiveren accepterer det.

Kan lønmodtager vælge at holde ferie med 1 dags varsel?

Svar 17-03-20:

Ja, men kun hvis arbejdsgiver accepterer.

Hvis en lønmodtager bliver syg, mens lønmodtageren afvikler ferie, får lønmodtageren så en ny ferie?

Svar 17-03-20:

De sædvanlige regler om sygdom under ferie gælder.

Borger.dk om sygdom og ferie (nyt vindue)

Hvis en lønmodtager bliver syg før aftalt ferie, får lønmodtageren så en ny ferie?

Svar 17-03-20:

Hvis lønmodtager er syg før ferien begynder, kan arbejdsgiver ikke kræve, at lønmodtager holder ferie.

Borger.dk om sygdom og ferie (nyt vindue)

Sidst opdateret: 27-08-2020