Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ferieloven: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Her er gældende spørgsmål og svar om om ferieloven som følge af corona-virus.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 24-03-21:

Lønmodtageren anses for at have en feriehindring i ferielovens forstand, medmindre lønmodtageren kan arbejde hjemmefra.

Borger.dk: Forhindret i at holde ferie (nyt vindue)

Svar 12-03-21:

Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan en arbejdsgiver ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen.

Det vil bero på en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og i forhold til den enkelte medarbejder, om betingelserne er opfyldt.

En arbejdsgiver kan, hvis betingelserne er til stede, fremrykke ferien eller udskyde ferien. Hvis der er tale om lønmodtagerens hovedferie, skal ferien holdes i perioden fra og med den 1. maj til og med den 30 september.  

Hvis lønmodtageren er omfattet af en kollektiv aftale, kan der gælde andre regler.

Tidligere gældende svar

Svar 03-04-20 - ikke længere gældende:

Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan en arbejdsgiver ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen.

Det vil bero på en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og i forhold til den enkelte medarbejder, om betingelserne er opfyldt.

En arbejdsgiver kan, hvis betingelserne er til stede, fremrykke ferien. Ferien kan dog tidligst begynde den 1. maj 2020. 

Hvis lønmodtageren er omfattet af en kollektiv aftale, kan der gælde andre regler.

Svar 12-03-21:

Lønmodtageren anses for at være syg i ferielovens forstand, hvis lønmodtageren ikke kan arbejde hjemmefra, og har derfor en feriehindring.

Borger.dk om sygdom og ferie (nyt vindue)

Tidligere gældende svar

Svar 18-03-20 - ikke længere gældende:

Lønmodtageren anses for at være syg i ferielovens forstand og har derfor en feriehindring.

Borger.dk om sygdom og ferie (nyt vindue)

Svar 03-04-20:

En arbejdsgiveren kan ikke pålægge en lønmodtager at holde ferie efter ferieloven på et tidspunkt, hvor lønmodtageren er sygemeldt. Dette gælder også, selvom lønmodtageren delvist har genoptaget arbejdet.

Lønmodtageren kan dog vælge at holde ferie, selvom lønmodtageren er sygemeldt. Modtager lønmodtageren sygedagpenge eller modtager arbejdsgiveren refusion, skal ferien tillige aftales med kommunen.

Svar 03-04-20:

Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt varsle, hvornår lønmodtageren skal holde ferie. 

Arbejdsgiveren skal varsle hovedferien senest 3 måneder, før hovedferien begynder, og senest 1 måned før øvrig begynder

Under særlige omstændigheder kan arbejdsgiveren varsle ferie med forkortet varsel. Et kortere varsel kan være acceptabel, hvis der er tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige forhold.

Svar 03-04-20:

Hvis aftalen er indgået, kan aftalen kun annulleres, hvis lønmodtageren er enig.

Hvis lønmodtageren er omfattet af en kollektiv aftale, kan der dog gælde andre regler.

Svar 17-03-20:

Hvis arbejdsgiveren ikke accepterer, at ferien annulleres, har man som lønmodtager ikke krav på det.

Svar 17-03-20:

Da der ikke er tale om en feriehindring, kan ferien kun annulleres, hvis arbejdsgiveren accepterer det.

Svar 17-03-20:

Ja, men kun hvis arbejdsgiver accepterer.

Svar 17-03-20:

De sædvanlige regler om sygdom under ferie gælder.

Borger.dk om sygdom og ferie (nyt vindue)

Svar 17-03-20:

Hvis lønmodtager er syg før ferien begynder, kan arbejdsgiver ikke kræve, at lønmodtager holder ferie.

Borger.dk om sygdom og ferie (nyt vindue)

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. ferieloven om følge af corona-virus.

Sidst opdateret: 30-08-2021