Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

G-dage: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Her er gældende spørgsmål og svar om om G-dage som følge af corona-virus.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 09-06-20:

Det fremgår af § 6, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 400 af 26. april 2017 om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), at en arbejdsgiver ikke skal betale G-dage til et medlem, når arbejdsophøret skyldes force majeure.

Af vejledningen (nr. 9533 af 9. juni 2017) til bestemmelsen fremgår det, at force majeure anerkendes som bortfaldsgrund, hvis afskedigelsen skyldes virksomhedsstandsning eller -lukning på grund af udefra kommende ekstraordinære arbejdshindringer, som arbejdsgiveren ikke havde eller burde have forudset, og som arbejdsgiveren ikke kunne have afværget ved at foretage modforanstaltninger.

Det betyder, at bortfaldsgrunden ”force majeure” alene kan bringes i anvendelse af en arbejdsgiver, hvis der er tale om virksomhedsstandsning eller lukning, og de øvrige betingelser er opfyldt. Idet bortfaldsgrunden er afgrænset til kun at gælde ved virksomhedsstandsning eller lukning, kan den ikke finde anvendelse ved arbejdsfordeling eller hjemsendelse.

Til brug for vurderingen af situationer efter § 6, stk. 1, nr. 5, skal det således sandsynliggøres, at der er tale om en virksomhed, som er gået i betalingsstandsning eller lukket, før bortfaldsgrunden ”force majeure”, kan bringes i anvendelse. Sandsynliggøres det, at bortfaldsgrunden er opfyldt, skal arbejdsgivere ikke betale G-dage.

Det følger heraf, at det ikke generelt kan siges, at covid-19 situationen er force-majeure, hvis der ikke er de nævnte konsekvenser, jf. ovenfor.
Udtrykkene ”virksomhedsstandsning eller -lukning” indebærer, at der ikke længere er nogen drift i virksomheden.

Dette udelukker formentlig ikke, at der fortsat kan være en vis aktivitet, som skal sørge for, at virksomheden kan køre videre efter standsning/lukningen, f.eks. administrative funktioner, almindelig vedligehold af produktionsudstyr som sikrer, at virksomheden kan fortsætte efter standsningen/lukningen. Der kan også være tale om sikring af fortsat/efterfølgende produktion f.eks. fordring af dyrehold, sikring af afgrøder, sikring af miljømæssige forhold i f.eks. gartnerier eller andre steder, hvor dette er en forudsætning for forsat produktion efter standsningen/lukningen og andre lignende overordnet og produktionsforudsættende aktiviteter.

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. G-dage om følge af corona-virus.

Sidst opdateret: 30-08-2021