Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. lønkompensation om følge af corona-virus

Her er historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. lønkompensation om følge af corona-virus.

Hvis du er interesseret i gældende spørgsmål og svar, henvises til følgende side.

Lønkompensation: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Svar 09-04-21 - ikke længere gældende:

Virksomhederne kan som udgangspunkt søge én gang.

Virksomheden kan dog løbende sende en supplerende ansøgning, hvis den ønsker at forlænge hjemsendelsesperioden for allerede hjemsendte, så længe der ikke er overlap i den ansøgte periode med tidligere kompenserede perioder.

For virksomheder med forbud mod at holde åbent er perioden løbende blevet forlænget i takt med, at restriktionerne er blevet forlænget. Virksomheden skal ansøge, hvis den ønsker at benytte den forlængede periode.

Det er ligeledes muligt at supplere en oprindelig ansøgning, såfremt virksomheden ønsker at hjemsende yderligere medarbejdere.

Tidligere gældende svar:
Svar 18-05-20 - ikke længere gældende:

Virksomhederne kan som udgangspunkt søge én gang.

En undtagelse kan være tvangslukkede virksomheder, hvor perioden er blevet forlænget, og det derfor ikke har været muligt at søge for den fulde periode.

Det er ligeledes muligt at supplere en oprindelig ansøgning, såfremt virksomheden ønsker at hjemsende yderligere medarbejdere.

Virksomhederne er velkommne til at genansøge, og så vil Erhvervsstyrelsen vurdere, om det er relevant at sagsbehandle ansøgning nr. 2.


 [BL1]Ikke længere relevant – de fleste virksomheder har søgt flere gange og forlænget i forbindelse med restriktioner

Svar 18-05-20 - ikke længere gældende:

Nej – personen kan hjemsendes, men kan ikke få lønkompensation, såfremt virksomheden modtager anden offentlig refusion, mens medarbejderen er sygemeldt.

Svar 09-04-21 - ikke længere gældende:

Ja – jf. trepartsaftalen vil kravet om afholdelse af tvungen ferie bortfalde ved aftale om lønnedgang.

Arbejdsgiver og medarbejder skal aftale nedgang i lønnen, inden virksomheden ansøger om lønkompensation. Det er vigtigt, at virksomheden indberetter den nye, lavere løn for medarbejderne.

Tidligere gældende svar

Svar 18-05-20 - ikke længere gældende:

Ja – jf. trepartsaftalen vil kravet om afholdelse af tvungen ferie bortfalde ved aftale om lønnedgang.

Svar 12-03-21 - ikke længere gældende:

Ja, den ansatte kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse samt private udbudte kurser under hjemsendelse med lønkompensation. Såfremt virksomhed modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig, kan den ansatte stadigvæk være hjemsendt, men virksomheden vil dog ikke samtidig kunne få lønkompensation. Virksomhed kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation og VEU-godtgørelse/SVU.

Det er et krav, at kurset ikke har karakter af arbejde, og du kan blive bedt om at dokumentere dette.

Hvis dine hjemsendte ansatte deltager i kursusaktiviteter, så skal de kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller den ansatte. Den ansatte og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan den ansattes løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen frafalder i uddannelsesperioden.

Tidligere gældende svar

Svar 25-03-20 - ikke længere gældende:

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke på dagsbasis modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Sidst opdateret: 02-09-2021