Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sygedagpenge/sygedagpengerefusion: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Her er gældende spørgsmål og svar om sygedagpenge/sygedagpengerefusion som følge af corona-virus.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 11-10-21:

Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjer for personer i øget risiko. Gravide medarbejdere i sundheds-, social- og plejesektoren, behøver som udgangspunkt ikke længere fra den 28. graviditetsuge at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra, heller ikke hvis den gravide har arbejde med kontakt til mange mennesker.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at hvis den gravide har en særlig øget risiko, fx en kombination af flere risikofaktorer, skal der tages særlige forholdsregler, og den gravide kan kontakte en læge for en konkret vurdering af risikoen på arbejdspladsen.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer er det styrelsens opfattelse, at hvis en gravid medarbejder hjemsendes, kan det ikke længere anses for begrundet i Sundhedsstyrelsen retningslinjer, og der er derfor ikke generelt tale om graviditetsbetinget sygefravær omfattet af barselsloven § 6, stk. 2, 2. led.

Det er endvidere styrelsens opfattelse, at hvis en læge vurderer, at der er en konkret risiko på arbejdspladsen, som kan medfører risiko for fosteret, kan der være tale om graviditetsbetinget sygefravær efter barselsloven § 6, stk. 2, 1. led.

Dette svar er baseret på Sundhedsstyrelsens senest opdaterede retningslinje; Gode råd til dig, der er i øget risiko, dateret den 4. oktober 2021.

Tidligere gældende svar

Svar 09-09-21 - ikke længere gældende:

Du har ret til refusion fra 1. fraværsdag efter barselsloven, hvis din gravide medarbejder fraværsmeldes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal gravide medarbejdere fra fulde 28 graviditetsuger (28 + 0), der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fraværsmeldes fra arbejdspladsen, hvis omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde ikke er muligt. For færdigvaccinerede gravide, dvs 14 dage efter sidste vaccination, gælder ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at den gravide som udgangspunkt ikke skal omplaceres og/eller hjemsendes fra fulde 28 graviditetsuge (28+0). Gravide medarbejdere, der varetager patientrettede behandlings- eller plejeopgaver i akutmodtagelse, Covid-19 afsnit eller lignende, vil fortsat skulle omplaceres til andre opgaver.

En fraværsmelding af en gravid medarbejder på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger betragtes som graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2.

Det er en betingelse for ret til refusion efter barselslovens regler, at din medarbejder opfylder betingelserne i barselsloven for ret til barselsdagpenge. Hvis betingelserne er opfyldt, vil du have ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis du udbetaler løn under fraværet.

Som arbejdsgiver skal du anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Svar 02-07-21 - ikke længere gældende:

Du har ret til refusion fra 1. fraværsdag efter barselsloven, hvis din gravide medarbejder fraværsmeldes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal gravide medarbejdere fra fulde 28 graviditetsuger (28 + 0), der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fraværsmeldes fra arbejdspladsen, hvis omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde ikke er muligt. For færdigvaccinerede gravide, dvs 14 dage efter sidste vaccination, gælder ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at den gravide som udgangspunkt ikke skal omplaceres og/eller hjemsendes fra fulde 28 graviditetsuge (28+0). Gravide medarbejdere, der varetager patientrettede behandlings- eller plejeopgaver i akutmodtagelse, Covid-19 afsnit eller lignende, vil fortsat skulle omplaceres til andre opgaver.

En fraværsmelding af en gravid medarbejder på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger betragtes som graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2.

Det er en betingelse for ret til refusion efter barselslovens regler, at din medarbejder opfylder betingelserne i barselsloven for ret til barselsdagpenge. Hvis betingelserne er opfyldt, vil du have ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis du udbetaler løn under fraværet.

Som arbejdsgiver skal du anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Det bemærkes endvidere, at der i sygedagpengeloven er en midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag for medarbejdere, der vurderes at være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Ifølge Sundhedsstyrelsen betragtes gravide generelt som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip for at tage hensyn til den gravide og det ufødte barn.

For ret til sygedagpengerefusion efter sygedagpengeloven for personer i øget risiko kræves lægelig dokumentation for, at lønmodtageren er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, samt at arbejdsgiveren erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Den midlertidige ret til sygedagpengerefusion udløber den 31. august 2021.

Dette svar er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide, der fremgår af ’Gode råd til dig, der er i øget risiko’ revideret 4. juni 2021. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen revideres løbende.

Svar 06-10-20 - ikke længere gældende:

Du har ret til refusion fra 1. fraværsdag efter barselsloven, hvis din gravide medarbejder fraværsmeldes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal gravide medarbejdere fra fulde 28 graviditetsuger (28 + 0), der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fraværsmeldes fra arbejdspladsen, hvis omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde ikke er muligt.

En fraværsmelding af en gravid medarbejder på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger betragtes som graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2.

Det er en betingelse for ret til refusion efter barselslovens regler, at din medarbejder opfylder betingelserne i barselsloven for ret til barselsdagpenge. Hvis betingelserne er opfyldt, vil du have ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis du udbetaler løn under fraværet.

Som arbejdsgiver skal du anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Det bemærkes endvidere, at der i sygedagpengeloven er en midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag for medarbejdere, der vurderes at være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Ifølge Sundhedsstyrelsen betragtes gravide generelt som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip for at tage hensyn til den gravide og det ufødte barn.

For ret til sygedagpengerefusion efter sygedagpengeloven for personer i øget risiko kræves lægelig dokumentation for, at lønmodtageren er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, samt at arbejdsgiveren erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den midlertidige ret til sygedagpengerefusion udløber den 31. marts 2021.
Dette svar er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide, der fremgår af ’Gode råd til dig, der er i øget risiko’ af 15. september 2020. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen revideres løbende.

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Du har ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis din gravide medarbejder fraværsmeldes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år (se anbefalingerne nedenfor).

Arbejdsgivers ret til refusion er omfattet af barselslovens regler, hvor en fraværsmelding af en gravid medarbejder på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger betragtes som graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2. Det er en betingelse for ret til refusion, at din medarbejder opfylder betingelserne i barselsloven for ret til barselsdagpenge. Hvis betingelserne er opfyldt, vil du have ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis du udbetaler løn under fraværet.

Som arbejdsgiver skal du anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Gravide indtil graviditetsuge 28 er ikke omfattet af reglerne om graviditetsbetinget fravær efter barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og en arbejdsgiver, der hjemsender en gravid medarbejder indtil graviditetsuge 28, vil derfor ikke kunne modtage refusion efter barselsloven.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko skal gravide medarbejdere, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fra graviditetsuge 28 fraværsmeldes, hvis der på arbejdspladsen ikke er mulighed for omplacering til andre opgaver eller hjemmearbejde.

For gravide medarbejdere indtil graviditetsuge 28, der i deres normale funktioner deltager i pleje, omsorg eller behandling af, og som er i tæt kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen omplacering til anden opgave.

Det bemærkes, at dette svar er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide, der fremgår af ’Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko’ version 5 af 25. maj 2020. Den 12. maj 2020 præciserede Sundhedsstyrelsen hvilke gravide medarbejdere, der skal fraværsmeldes. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen revideres løbende.

Svar 23-04-20 - ikke længere gældende:

Sundhedsstyrelsen har den 2. april 2020 ændret retningslinjer for håndtering af gravide medarbejdere, der arbejder i social-, sundheds- og ældresektoren, og i dagtilbud 0-6 år. Ifølge retningslinjerne skal gravide medarbejdere inden for de nævnte fagområder fra graviditetsuge 28 (28 + 0) have hjemmearbejde. Indtil graviditetsuge 28 (frem til 27 + 6) skal den gravide medarbejder håndteres ligesom alle andre medarbejdere i risikogruppen, hvilket vil sige, at gravide, der i deres normale funktioner og/eller opgaver vil komme i kontakt med patienter eller borgere med mistænkt eller bekræftet COVID-19, skal omplaceres til anden opgave.

Hvis din medarbejder er gravid fra graviditetsuge 28 (28 +0) og sendes hjem fra arbejde i sundhedsfaget med løn på grund af smitterisikoen, og det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, kan der være mulighed for at modtage refusion efter barselslovens regler, da der i denne situation vil være tale om graviditetsbetinget fravær, der er omfattet af barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2. Hvis betingelserne for ret til refusion efter barselsloven er opfyldt, vil der være ret til refusion fra 1. fraværsdag.

For at have ret til refusion skal du som arbejdsgiver anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 5 uger fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske via Nemrefusion.

Svar 09-09-21:

De midlertidige regler i sygedagpengelovens om personer eller pårørende til personer i øget risiko ved smitte med covid-19, er blevet ophævet den 1. september 2021.

Det betyder, at kommunen kun kan udbetale refusion efter sygedagpengelovens kapitel 21 a til og med den 31. august 2021.

Du kan godt søge om refusion efter kapitel 21 a efter den 1. september, men kun for fraværsdage før den 1. september 2021. Det gælder også selvom ansøgningen er indgivet før den 1. september men ikke er færdigbehandlet ved lovens ophævelse.  Det betyder, at hvis din medarbejder har fravær omfattet af sygedagpengelovens kapitel 21 a i perioden fra f.eks. den 25. august 2021 til den 3. september 2021, vil du også efter 1. september 2021 kunne anmode om sygedagpenge for perioden fra den 25. august 2021 til og med 30. august 2021.

Tidligere gældende svar

Svar 11-11-2020 - ikke længere gældende:

Efter sygedagpengelovens § 58 c kan du få refusion fra første fraværsdag for en ansat, der er pårørende til en person, som er i øget risiko ved smitte med covid-19. Det er en forudsætning, at du som arbejdsgiver ikke kan indrette arbejdspladsen betryggende eller tilbyde omplacering eller hjemmearbejde i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er pårørende til personer i øget risiko.

For at få refusion fra kommunen skal der være lægelig dokumentation for, at din medarbejders pårørende, efter en konkret og individuel, lægelig vurdering, er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Denne lægelige vurdering foretages med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Desuden skal du underskrive en erklæring om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen betryggende, herunder ved at tilbyde omplacering eller hjemmearbejde, og at din medarbejder fuldt ud er løst fra sin arbejdsforpligtelse. Du kan ikke få refusion, hvis din medarbejder f.eks. arbejder hjemmefra på deltid.

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Nej, en anbefaling fra lægen om at blive hjemme lever ikke op til kravene, hvis din ansatte ikke er syg.

Hvis din ansatte selv er syg, kan du søge om refusion efter § 53 b, stk. 1. Hvis du har en ansat, der er eller har været sat i karantæne, som lever op til kravene i bestemmelsen, kan du også søge om refusion.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at karantæne p.t. ikke anvendes. Men loven gælder resten af 2020, og vil dermed gælde, når/hvis karantæne igen bliver anvendt.

Ift. hjemmeophold er bestemmelsen ikke opfyldt, når Sundhedsstyrelsen p.t. i forhold til personer fra samme husstand skriver, at ”Hvis du har været i tæt kontakt med en, som har fået bekræftet at være smittet med ny coronavirus inden for de seneste 14 dage, skal du være særligt opmærksomhed på symptomer, som kunne være tegn på COVID-19.”

Svar 01-07-2021:

For at have ret til sygedagpenge er det bl.a. en betingelse, at man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Er en lønmodtager i isolation kun som følge af indrejse til Danmark, vil lønmodtageren ikke være berettiget til sygedagpenge. Det skyldes, at man i den situation ikke anses for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Arbejdsgiveren kan derfor heller ikke få refusion.

Er lønmodtageren i isolation, fordi pågældende er konstateret smittet med covid-19, har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person, som er smittet med covid-19, vil lønmodtageren være berettiget til sygedagpenge, hvis personen ikke kan arbejde hjemmefra og opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven. Det skyldes, at man i de situationer opfylder betingelsen om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Hvis arbejdsgiver udbetaler løn til en lønmodtager, mens vedkommende er i isolation som følge af smitte med covid-19, har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person som er smitte med covid-19, vil arbejdsgiver være berettiget til at modtage refusion efter de almindelige regler i sygedagpengeloven, dvs. som udgangspunkt efter 30 dages sygefravær.

Tidligere gældende svar

Svar 17-02-2021 - ikke længere gældende:

For at have ret til sygedagpenge er det bl.a. en betingelse, at man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Er en lønmodtager i isolation kun som følge af indrejse til Danmark, vil lønmodtageren ikke være berettiget til sygedagpenge. Det skyldes, at man i den situation ikke anses for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Hvis arbejdsgiver udbetaler løn til lønmodtageren, mens pågældende er i isolation som følge af indrejse til Danmark, vil arbejdsgiver have ret til at modtage refusion efter den særlige covid-19 regel i sygedagpengelovens § 53 b, stk. 2. Det kræver, at lønmodtager opfylder sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge, med undtagelse af kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom, og at personen ikke kan arbejde hjemmefra.

Er lønmodtageren i isolation, fordi pågældende er konstateret smittet med covid-19, har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person, som er smittet med covid-19, vil lønmodtageren være berettiget til sygedagpenge, hvis personen ikke kan arbejde hjemmefra og opfylder de øvrige betingelser i sygedagpengeloven. Det skyldes, at man i de situationer opfylder betingelsen om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Hvis arbejdsgiver udbetaler løn til en lønmodtager, mens vedkommende er i isolation som følge af smitte med covid-19, har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en person som er smitte med covid-19, vil arbejdsgiver være berettiget til at modtage refusion efter en særlige covid-19 regel i sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1. Det kræver, at lønmodtageren opfylder de øvrige betingelser for ret til sygedagpenge, og ikke kan arbejde hjemmefra.

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. sygedagpenge/sygedagpengerefusion som følge af corona-virus

Sidst opdateret: 13-10-2021