Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. sygedagpenge/sygedagpengerefusion som følge af corona virus

Her er historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. sygedagpenge/sygedagpengerefusion som følge af corona-virus.

Hvis du er interesseret i gældende spørgsmål og svar, henvises til følgende side.

Sygedagpenge/sygedagpengerefusion: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Svar 11-11-20:

Som arbejdsgiver kan du have ret til refusion for en medarbejder i den periode, hvor medarbejderen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde sig hjemme efter hjemkomst til Danmark fra et andet land. Det er en forudsætning, at medarbejderen i fraværsperioden ikke kan arbejde hjemmefra, og opfylder de almindelige betingelser for at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen (dog ikke kravet om at være syg).

For spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, når man kommer hjem til Danmark fra ferie/ophold i udlandet, henviser Sundhedsstyrelsen til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som ændrer sig løbende afhængigt af bl.a. smitteudvikling og indrejserestriktioner.

Find de seneste rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Følgende fremgår pr. 26. oktober 2020 af Udenrigsministeriet hjemmeside:

”Kommer du hjem fra en rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser (orange), opfordres du kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. Du bør nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til forebyggelse af smittespredning i samfundet.

Hvis du rejser til et land, hvor rejsevejledningen er gul, opfordres du ikke til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. Det samme gælder, hvis du kommer hjem fra et orange land, som alene er orange pga. indrejserestriktioner og ikke grundet COVID-19.

Hvis du rejser til et land, hvor rejsevejledningen ændres fra gul til orange under dit ophold grundet COVID-19, opfordres du ikke til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst, men vi opfordrer til, at du lader dig teste for COVID-19 efter hjemkomst til Danmark. Det gælder også, hvis du opholder dig i en region, hvor smittetallet stiger til 50 eller flere nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge.”

Svar 11-11-20:

Som selvstændig kan du få sygedagpenge i den periode, hvor du følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde dig hjemme efter ankomst til Danmark fra et andet land. Det er en forudsætning, at du ikke kan arbejde hjemmefra, og at du opfylder de almindelige betingelser for at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen (dog ikke kravet om at være syg).

I forbindelse med COVID-19 har der tidligere været anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om, at personer, som kom hjem fra ferie/ophold i bestemte lande (omtalt som ”røde zoner”), skulle opholde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Det var lande, hvor der var konstateret smitte med COVID-19, og hvor der derfor kunne være en risiko for, at den rejsende var blevet smittet. I dag er der ikke ”røde zoner” på grund af udbredelsen af COVID-19 over stort set hele verden.

For spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, når man kommer hjem til Danmark fra ferie/ophold i udlandet, henviser Sundhedsstyrelsen til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som ændrer sig løbende afhængigt af bl.a. smitteudvikling og indrejserestriktioner.

De seneste rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Følgende fremgår pr. 26. oktober 2020 af Udenrigsministeriet hjemmeside:

”Kommer du hjem fra en rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser (orange), opfordres du kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. Du bør nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til forebyggelse af smittespredning i samfundet.

Hvis du rejser til et land, hvor rejsevejledningen er gul, opfordres du ikke til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. Det samme gælder, hvis du kommer hjem fra et orange land, som alene er orange pga. indrejserestriktioner og ikke grundet COVID-19.

Hvis du rejser til et land, hvor rejsevejledningen ændres fra gul til orange under dit ophold grundet COVID-19, opfordres du ikke til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst, men vi opfordrer til, at du lader dig teste for COVID-19 efter hjemkomst til Danmark. Det gælder også, hvis du opholder dig i en region, hvor smittetallet stiger til 50 eller flere nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge.”

Tidligere gældende svar

​Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Du kan som selvstændig få sygedagpenge i de 14 dage, du opholder dig hjemme efter ankomst til Danmark fra et andet land. Det er en forudsætning, at du ikke kan arbejde hjemmefra, og at du opfylder de almindelige betingelser for at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen (dog ikke kravet om at være syg).

I forbindelse med COVID-19 har der været anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om, at personer, som kom hjem fra ferie/ophold i bestemte lande (omtalt som ”røde zoner”), skulle opholde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Det var lande, hvor der var konstateret smitte med COVID-19, og hvor der derfor kunne være en risiko for, at den rejsende var blevet smittet.

I dag er der ikke ”røde zoner” på grund af udbredelsen af COVID-19 over stort set hele verden. Derfor anbefales alle, der kommer til Danmark, at blive hjemme i 14 dage og være særligt opmærksomme på symptomer.

Svar 06-05-20:

Du kan godt få refusion for en ansat, der enten er blevet sat i karantæne eller blevet anbefalet hjemmeophold af sundhedsmyndighederne. Formålet med karantænen/hjemmeopholdet er at hindre smittespredning, idet der er en risiko for, at den ansatte er blevet smittet.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at karantæne p.t. ikke anvendes. Men loven gælder resten af 2020, og vil dermed gælde, når/hvis karantæne igen bliver anvendt. Samtidig gælder loven med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar.

Du kan også få refusion for en medarbejder, hvis personen er blevet anbefalet hjemmeophold af sundhedsmyndighederne, fordi personen har været et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, og det er sandsynligt, at personen kan være smittebærer.

I forbindelse med COVID-19 har der været anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om, at personer, som kom hjem fra ferie/ophold i bestemte lande (omtalt som ”røde zoner”), skulle opholde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Det var lande, hvor der var konstateret smitte med COVID-19, og hvor der derfor kunne være en risiko for, at den rejsende var blevet smittet. Senere er anbefalingerne ændret til, at gælde alle lande.
Du kan ikke få refusion, hvis din medarbejder selv har valgt at blive hjemme, fx for ikke at ville udsætte sig for risiko for at blive smittet. Det samme gælder, hvis medarbejderen er blevet anbefalet af lægen at blive hjemme, fordi personen eller f.eks. ægtefællen er i risikogruppen, men ikke selv i er syg.

Sidst opdateret: 25-02-2021