Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Virksomhedspraktik, løntilskud, øvrig vejledning og opkvalificering under COVID-19: Spørgsmål og svar om forhold vedr. virksomhedspraktik, løntilskud, øvrig vejledning og opkvalificering under COVID-19

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om virksomhedspraktik, løntilskud, øvrig vejledning og opkvalificering.

COVID-19 har betydning for beskæftigelsesindsatsen herunder også muligheden for afholdelse af praktik, løntilskud og øvrig vejledning og opkvalificering.

Virksomheder opfordres til at holde sig orienteret om ændringerne, bl.a. kan der læses med de orienteringer og bekendtgørelser, som STAR udarbejder til kommuner m.fl. ifm. ændringer på området.

Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus for a-kasser, jobcentre og kommune

I øvrigt opfordres virksomhederne til at kontakte det lokale jobcenter ved tvivlsspørgsmål.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål.

Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.
  • I bunden af et afsnit kan der ligge historiske svar, som ikke gælder mere. Vi har tilføjet "historisk" i slutningen af sådanne spørgsmål.

Svar 13-01-21:

I perioden fra den 20. december 2020 til og med 31. januar 2021 vil virksomheder kun kunne få borgere i nye virksomhedspraktikker og løntilskudsjob, hvis forløbet afholdes digitalt og borgeren i øvrigt er enig. Hvis borgeren allerede har påbegyndt forløbet, eller det er aftalt og bevilget fra jobcentret inden den 20. december 2020 (jf. BEK nr 2050 af 18/12/2020), vil forløbet kunne videreføres og forlænges, hvis borgeren er enig. Det gælder også forløb med fysisk fremmøde.

Borgeren kan, uden risiko for sanktionering vælge at sige nej til at videreføre eller forlænge forløbet. Det forudsættes derudover, at forløb, der fortsætter, er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen forventer i forbindelse med en senere genåbning af beskæftigelsesindsatsen at indarbejde hjemmel til, at borgere vil kunne få et nyt forløb på samme virksomhed, som ”erstatning” for afbrudte forløb.

Det fremgår desuden, at jobcentret fortsat skal udbetale løntilskud til arbejdsgivere, der har ret hertil efter lovens kapitel 12. Det betyder, at jobcentrets pligt til at udbetale tilskud til arbejdsgivere der har udbetalt løn til løntilskudsansatte naturligvis ikke suspenderes af den generelle fravigelse af reglerne om løntilskud i perioden.

Tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde skal som hovedregel ikke påbegyndes eller gennemføres i perioden 20. december til 31. januar. Forløb kan dog gennemføres, hvis det enten foregår digitalt, eller hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse efter opkvalificeringen. Det bemærkes i den forbindelse, at der skal foreligge en konkret erklæring om ansættelse.

Sidst opdateret: 14-01-2021