Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. virksomhedspraktik, løntilskud, øvrige vejledninger og opkvalificering som følge af corona virus

Her er historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. virksomhedspraktik, løntilskud, øvrige vejledninger og opkvalificering som følge af corona virus.

Hvis du er interesseret i gældende spørgsmål og svar, henvises til følgende side.

Virksomhedspraktik, løntilskud, øvrig vejledning og opkvalificering: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Svar 19-03-21 ikke længere gældende:

I perioden fra den 20. december 2020 til og indtil videre, vil virksomheder kun kunne få borgere i nye virksomhedspraktikker og løntilskudsjob, hvis forløbet afholdes digitalt og borgeren i øvrigt er enig. Hvis borgeren allerede havde påbegyndt forløbet før den 20. december 2020, eller det var aftalt og bevilget af jobcentret før den dato, vil forløbet kunne videreføres og forlænges efter de almindelige forlængelsesregler, forudsat at borgeren er enig. Det gælder også forløb med fysisk fremmøde.

Borgeren kan uden risiko for sanktionering vælge at sige nej til at videreføre eller forlænge forløbet. Det forudsættes derudover, at forløb, der fortsætter, er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen forventer i forbindelse med en senere genåbning af beskæftigelsesindsatsen at indarbejde hjemmel til, at borgere vil kunne få et nyt forløb på samme virksomhed, som ”erstatning” for afbrudte forløb.
Det fremgår desuden, at jobcentret fortsat skal udbetale løntilskud til arbejdsgivere, der har ret hertil efter lovens kapitel 12. Det betyder, at jobcentrets pligt til at udbetale tilskud til arbejdsgivere der har udbetalt løn til løntilskudsansatte naturligvis ikke suspenderes af den generelle fravigelse af reglerne om løntilskud i perioden.

Tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde kan indtil videre alene gennemføres, hvis det enten foregår digitalt, eller hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse efter opkvalificeringen. Det bemærkes i den forbindelse, at der skal foreligge en konkret erklæring om ansættelse.

Tidligere gældende svar

Svar 13-01-21 - ikke længere gældende:

I perioden fra den 20. december 2020 til og med 31. januar 2021 vil virksomheder kun kunne få borgere i nye virksomhedspraktikker og løntilskudsjob, hvis forløbet afholdes digitalt og borgeren i øvrigt er enig. Hvis borgeren allerede har påbegyndt forløbet, eller det er aftalt og bevilget fra jobcentret inden den 20. december 2020 (jf. BEK nr 2050 af 18/12/2020), vil forløbet kunne videreføres og forlænges, hvis borgeren er enig. Det gælder også forløb med fysisk fremmøde.

Borgeren kan, uden risiko for sanktionering vælge at sige nej til at videreføre eller forlænge forløbet. Det forudsættes derudover, at forløb, der fortsætter, er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen forventer i forbindelse med en senere genåbning af beskæftigelsesindsatsen at indarbejde hjemmel til, at borgere vil kunne få et nyt forløb på samme virksomhed, som ”erstatning” for afbrudte forløb.

Det fremgår desuden, at jobcentret fortsat skal udbetale løntilskud til arbejdsgivere, der har ret hertil efter lovens kapitel 12. Det betyder, at jobcentrets pligt til at udbetale tilskud til arbejdsgivere der har udbetalt løn til løntilskudsansatte naturligvis ikke suspenderes af den generelle fravigelse af reglerne om løntilskud i perioden.

Tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde skal som hovedregel ikke påbegyndes eller gennemføres i perioden 20. december til 31. januar. Forløb kan dog gennemføres, hvis det enten foregår digitalt, eller hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse efter opkvalificeringen. Det bemærkes i den forbindelse, at der skal foreligge en konkret erklæring om ansættelse.

Sidst opdateret: 30-08-2021