Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Rådighedstilsyn om jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning

Benchmarkingen viser jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere i de enkelte kommuner.

Styrelsen viser jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning på tværs af kommuner.

Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere og understøtter kommunernes rådighedsarbejde.

Alle jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning inddeles i tre kategorier:

  • Grøn smiley: 6 jobsøgninger eller flere om måneden
  • Lysegrøn smiley: Færre end 6 jobsøgninger om måneden
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog, og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af kommunernes opfølgning på jobsøgningen blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Opgørelsen opdateres løbende.

Ved åbning af Benchmarking opgørelsen i Internet Explorer, kan der opleves udfald. Undlad derfor at anvende Internet Explorer og vælg i stedet en anden browser, fx Chrome eller Firefox.

Benchmarking af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning (nyt vindue)

Du kan læse mere om metoden bag benchmarkingen af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning i metodebeskrivelsen.

Metodebeskrivelse for benchmarking (nyt vindue)

Benchmarkingen for jobparate kontanthjælpsmodtagere er opbygget på samme måde som opgørelsen af dagpengemodtageres jobsøgning. Dette giver mulighed for at sammenligne jobsøgningen blandt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af tilsynet med kommunernes administration af reglerne om lediges jobsøgning.

Administrationsmodel jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 01-04-2020