Spring over hovedmenu

Sanktionspraksis i kommunerne

Målingen viser antal og andel sanktionerede ydelsesmodtagere fordelt på kommuner

Formålet med målingen er, at udstille kommunernes brug af sanktioner for at skabe transparens og understøtte en ensartet sanktionspraksis.

Målingen bruges desuden i samspil med benchmarking af jobparate kontanthjælpsmodtagers jobsøgning.

Målingen har to visninger:

  • Andel af sanktionerede ydelsesmodtagere i det nyeste kvartal
  • Udvikling over tid de seneste 8 kvartaler 

Som udgangspunkt vises alle sanktioner for alle ydelsestyper i det seneste kvartal. Det er muligt at filtrere ned på ydelsestyper, visitationskategori og sanktionstype.

Datagrundlaget er tilsvarende med de tilgængelige data om arbejdsmarkedet hjemmesiden Jobindsats.

Undlad at åbne målingen i Internet Explorer, da der kan opleves udfald. Vælg at åbne opgørelsen i en anden browser, fx Chrome eller Firefox.

Målingen vedrørende kommunale sanktioner

Hvordan læses målingen

Det kan ikke umiddelbart konkluderes, at et højt eller lavt sanktionsniveau er  udtryk for god eller dårlig administration i en kommune.

Et lavt sanktionsniveau kan f.eks. være udtryk for, at kommunen har været særlig god til at vejlede borgerne om rådighedsreglerne, så borgere dermed opfylder reglerne.

Et lavt sanktionsniveau kan f.eks. også være udtryk for, at kommunen ikke giver borgere en sanktion, selvom kommunen burde have givet en sanktion.

Et højt sanktionsniveau kan f.eks. være udtryk for en kommunes konsekvente og korrekte opfølgning på sanktionsreglerne.

Et højt sanktionsniveau kan f.eks. også være udtryk for, at en kommune har vejledt en borgere for dårligt, og at borgere derfor ikke har levet op til rådighedsreglerne.

Det er vigtigt at sikre en korrekt sanktionspraksis, herunder både at rådighedsreglerne følges, og at sårbare borgere ikke oversanktioneres.

Styrelsen vil anvende målingen som grundlag for en dialog med de kommuner, der i tre følgende kvartaler, har en sanktionsandel, der ligger meget højt eller meget lavt i forhold til landsgennemsnittet. Dialogen har til formål at sikre korrekt sanktionspraksis i kommunerne.

Beskrivelse af styrelsen opfølgning med kommunernes sanktionspraksis

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af vores opfølgning på kommunernes sanktionspraksis.

På baggrund af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, vil styrelsen først påbegynde opfølgningen i januar 2021, når der er offentliggjort data for 3. kvartal 2020. Vi vil i opfølgningen tage højde for, at sanktionsreglerne har været suspenderet i perioden fra den 12. marts til den 27. maj 2020.

Administrationsmodel for opfølgning på benchmarking af kommunernes sanktionspraksis

 

Sidst opdateret: 04-01-2022