Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Rådighedstilsyn om dagpengemodtageres jobsøgning

Benchmarkingen viser jobsøgningen blandt dagpengemodtagere i de enkelte a-kasser.

Styrelsen viser dagpengemodtageres jobsøgning på tværs af a-kasser. Benchmarkingen gør det muligt at følge jobsøgningen blandt dagpengemodtagere og understøtter a-kassernes rådighedsarbejde. Alle dagpengemodtageres jobsøgning inddeles i tre kategorier:

  • Grøn smiley: 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit om uge
  • Lysegrøn smiley: Færre end 1,5 jobsøgninger om ugen
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning er baseret på de lediges registreringer i Joblog og giver et ensartet grundlag for en løbende sammenligning af a-kassernes opfølgning på jobsøgningen blandt dagpengemodtagere på tværs af a-kasser. Opgørelsen opdateres løbende.

Der kan opleves udfald ved åbning af Benchmarking opgørelsen via Internet Explorer. Undlad derfor at anvende Internet Explorer og vælg i stedet en anden browser, fx Chrome eller Firefox.

Benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning (nyt vindue)

Formålet med benchmarkingen er at følge op på søgeadfærden blandt dagpengemodtagere. Du kan læse mere om benchmarking af dagpengemodtagernes registrerede jobsøgning i metodebeskrivelsen.

Metodebeskrivelse for benchmarking (pdf) (nyt vindue)

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af vores tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om lediges jobsøgning, som du kan læse.

Tilsyn med a-kassernes administration (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 01-04-2020