Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Benchmarking af kontrolsager

Benchmarkingen viser kommunernes brug af fremsendte kontrolsager fra Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.

Styrelsen viser anvendelsen af dataenhedens leverancer af registerbaserede kontrolsager på tværs af kommuner for ydelsesområderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Det er sager, hvor der er en formodning om enten fejludbetalinger eller snyd med overførselsindkomster.

Benchmarkingen gør det muligt at sammenligne kommunernes brug af de registerbaserede kontrolsager.

Samtidig styrker initiativet kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser ved at understøtte øget kommunal videndeling, læring og ledelsesfokus på baggrund af Udbetaling Danmarks registerbaserede udsøgning af risikosager, hvor der er en formodning om snyd med overførselsindkomster, og der sikres øget transparens om den registerbaserede kontrolindsats.

Benchmarkingens tre målinger giver samlet set et overblik over (1) hvor mange sager Udbetaling Danmark udstiller for kommunerne, (2) hvor mange af de udstillede sager som kommunerne udtager til visitering, (3) hvor mange kontrolsager kommunerne opretter, (4) om sagerne afsluttes med et stop af en ydelse og/eller et krav om tilbagebetaling (provenu) samt (5) udviklingen over tid.

Benchmarkingen vedrører sager på kontanthjælpsområdet, sygedagpenge og økonomisk friplads ift. den bagudgående ydelseskontrol (kontroltrin 3), dvs. sager, hvor Udbetaling Danmarks registersamkøringer har identificeret risikosager, som har givet anledning til en efterfølgende kontrol hos kommunen.

Derudover omfatter benchmarkingen på kontanthjælpsområdet også den løbende ydelseskontrol (kontroltrin 2), dvs. løbende opfølgning på, om ydelsesmodtageren fortsat opfylder betingelserne for ydelsen.

Benchmarkingvisningerne opgøres løbende på baggrund af kommunernes sager for de seneste 12 måneder, og opdateres månedligt. Datagrundlaget kommer fra Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.

Benchmarking af kommunernes brug af fremsendte kontrolsager

Styrelsen har udarbejdet en beskrivelse af opfølgningen på kommunernes brug af de fremsendte kontrolsager fra Udbetaling Danmark:

Administrationsmodel for opfølgning på benchmarking af kommunernes brug af fremsendte kontrolsager (pdf)

Sidst opdateret: 10-06-2024