Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Aktive - hurtigere tilbage – randomiserede kontrollerede forsøg

Målgruppen er sygemeldte og fleksjobvisiterede.

Forsøget havde til formål at give kommunerne et godt udgangspunkt for at benytte aktive tilbud til at hjælpe den bredere gruppe af sygemeldte og fleksjobvisiterede hurtigst muligt i job, samt at afprøve hvordan enkeltstående tilbud af forebyggende og afklarende karakter kan fremme arbejdsfastholdelse og hurtig tilbagevenden.

Forsøgsindsatsen er en meget aktiv indsats i form af hyppige samtaler og aktive tilbud.

Indsatsen har ikke resulteret i, at sygemeldte samlet set bliver hurtigere i stand til at forsørge sig selv sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke har modtaget forsøgsindsatsen.

Indsatsen i de udvalgte kommuner har resulteret i, at flere sygemeldte er vendt delvist tilbage til arbejdsmarkedet med en delvis raskmelding.

Rapport om forsøgsimplementering og deltageroplevelse

Evaluering af Aktive - hurtigere tilbage

Sidst opdateret: 22-02-2018
} }, false);