Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Unge godt i gang – randomiserede kontrollerede forsøg

Forsøgets formål var at indsamle viden om, hvilken indsats der er mest effektiv i forhold til at få unge ledige i uddannelse eller job.

Målgruppen for forsøget var unge 18-29-årige dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 2, uanset forsørgelseshistorik. Målgruppen blev opdelt i unge med og uden en uddannelse.

For unge med uddannelse bestod indsatsen af et intensivt forløb med hyppige samtaler hver eller hver anden uge de første 13 uger af forsøget samt virksomhedsrettet aktivering.

For unge uden uddannelse bestod indsatsen af en kombination af et intensivt samtaleforløb med ugentlige samtaler i forsøgets første 8 måneder og en tidlig aktiv indsats med øget brug af uddannelses- og virksomhedsrettede tilbud samt øget brug af mentorer og forebyggende tilbud.

Personer i kontrolgruppen fik den almindelige indsats.

For gruppen af unge med uddannelse gælder, at indsatsen fik flere i job sammenholdt med kontrolgruppen. Resultatet er signifikant. Der er indikation for, at denne jobeffekt primært kan tilskrives samtaler med deltagergruppen. Samtalernes indhold og kvalitet spiller en betydelig rolle. Forsøget peger på, at aktiveringen for unge med uddannelse kan være fastholdende.

For gruppen af unge uden uddannelse gælder, at forsøget på trods af begrænset forsøgsimplementering har betydet et øget uddannelsesomfang for deltagergruppen ift. kontrolgruppen, hvilket skyldes, at unge uden uddannelse i deltagergruppen er påbegyndt en uddannelse hurtigere end kontrolgruppen. Resultatet er signifikant. Det øgede uddannelsesfokus kan have betydet, at færre unge i deltagergruppen kom i job sammenholdt med kontrolgruppen.

Projektbeskrivelse Unge godt i gang

Evaluering af Unge godt i gang

Faktaark om resultater af Unge godt i gang

Sidst opdateret: 22-02-2018
} }, false);