Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tal om den regionale uddannelsespulje, puljen til uddannelsesløft, ret til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge og puljen til opkvalificering inden for mangelområder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en række oversigter vedrørende den regionale uddannelsespulje, puljen til uddannelsesløft, den midlertidige ret til uddannelsesløft på 110 pct. inden for mangelområder og puljen til opkvalificering inden for mangelområder.

Aktivitet på den regionale uddannelsespulje, puljen til uddannelsesløft og den midlertidige ret til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge

Styrelsen udarbejder hver måned et overblik over aktiviteten på de to uddannelsespuljer i beskæftigelsesreformen, som er den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft. Styrelsen udarbejder desuden løbende en oversigt over aktiviteten på den midlertidige ret til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge inden for mangelområder.

Oversigt over den regionale uddannelsespulje februar 2021 (Excel) (nyt vindue)

Oversigt over puljen til uddannelsesløft februar 2021 (Excel) (nyt vindue)

Oversigt over den midlertidige ret til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge februar 2021 (Excel) (nyt vindue)

Tilsagn og forbrug på den regionale uddannelsespulje, puljen til uddannelsesløft og puljen til opkvalificering inden for mangelområder

Styrelsen udarbejder årligt en kommunefordelt oversigt over tilsagn og forbrug på de tre uddannelsespuljer, der årligt gives til landets kommuner. 

Oversigt over tilsagn og forbrug på den regionale uddannelsespulje 2019 (pdf) (nyt vindue) 

Oversigt over tilsagn og forbrug på puljen til uddannelsesløft 2019 (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over tilsagn og forbrug på puljen til opkvalificering inden for mangelområder 2019 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 29-04-2021