Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Besvarelser af udvalgsspørgsmål stillet til Jobreform fase I

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet en række besvarelser af udvalgsspørgsmål til Jobreform fase I. Talmaterialet i besvarelserne supplerer de øvrige opgørelser om reformen.

På denne side lægges der løbende links til relevante besvarelser af spørgsmål stillet af folketingets udvalg til Jobreform fase I.

Formålet med samlingen af links er at give kommuner, journalister og øvrige interessenter et hurtigt overblik over tilgængeligt, supplerende talmateriale om personer, der er berørt af reformens elementer. Listen er ikke udtømmende.

Folketingsåret 2016-2017

Læs om BEU 33 Stillet i forlængelse af BEU 612. Berørte af kontanthjælpsloftet og nedsættelse til integrationsydelse fordelt på køn, alder, ydelsesreduktion mv. (nyt vindue)

Læs om BEU 61 Antal og andel personer undtaget fra 225-timersreglen pr. 1. november 2016 fordelt på kommuner (pdf) (nyt vindue)

Læs om BEU 67 Antal personer trukket i børnefamilieydelse i oktober 2016 fordelt på ydelse samt hvorvidt de er berørt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen (nyt vindue)

Læs om BEU 109 Antal personer der har fået reduceret deres ydelse som følge af 225/113-timersreglen fordelt på køn, alder, civilstand, antal børn, ydelsesreduktion og kommune (nyt vindue)

Folketingsåret 2015-2016

Læs om BEU 480 Antal personer undtaget fra 113/225-timers reglen af helbredsmæssige årsager (nyt vindue)

Læs om ULØ 126 Kommunefordelt opgørelse af varslingsbreve – 225-timersreglen (nyt vindue)

Læs om BEU 484 Varslede ift. 225-timersreglen fordelt på visitationskategori (nyt vindue)

Læs om BEU 485 Varslede ift. 225-timersreglen fordelt på forsørgerstatus (nyt vindue)

Læs om BEU 601 Antal personer, der har fået udskudt bortfaldsdato – 225-timersreglen (nyt vindue)

Læs om UUI 962 Antallet af varslede ift. 225-timersreglen, der bor i almene boliger (nyt vindue)

Læs om BEU 612 Antal personer, der er berørt af kontanthjælpsloftet, hvor mange, der er undtaget fra 225-timers reglen, hvor mange, der er nedsat til integrationsydelse pr. 1. oktober 2016. Opgørelserne er fordelt på ydelse, visitationskategori og kommuner. (nyt vindue)

Læs om BEU 648 Antal personer berørt af kontanthjælpsloftet i oktober 2016 fordelt på alder, uddannelse, etnicitet, køn, antal børn, anciennitet i kontanthjælpssystemet og visitationskategori. (nyt vindue)

Læs om BEU 651 Stillet i forlængelse af BEU 612. Berørte af kontanthjælpsloftet og nedsættelse til integrationsydelse fordelt på civilstand, forsørgerstatus samt antal børn i de berørte familier. (nyt vindue)

Sidst opdateret: 24-01-2019