Spring over hovedmenu

Nøgletal for refusionsreformen

Her kan du finde information vedrørende beregning af kommunernes refusion og medfinansiering i den midlertidige statslige løsning.

Som en del af loven indgår, at der udvikles en fælleskommunal it-løsning (Ydelsesrefusion), der kan opgøre refusions- og medfinansieringskrav på baggrund af de faktiske udbetalinger i kommunerne, a-kasserne og Udbetaling Danmark.

Det fremgår også af loven, at indtil Ydelsesrefusion er etableret og idriftsat, opgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kommunernes refusion og medfinansiering efter de nye regler.

Kommunerne vil her på siden kunne finde informationer om Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutterings arbejde med den midlertidige statslige ordning, samt øvrige relevante opgørelsesoplysninger om refusionsreformen.

Overblik

Hver måned opgør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kommunernes refusion og medfinansiering på baggrund af registeroplysninger.

Kommunernes refusion og medfinansiering

Opmærksomhedspunkter ved seneste beregning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender i forbindelse med afregningen af den månedlige refusion en række opmærksomhedspunkter vedr. afregningen til kommunerne.

Månedlige opmærksomhedspunkter

Datakilder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør kommunernes refusion og medfinansiering på baggrund af en række datakilder.

Datakilder

Kommunaløkonomiske konsekvenser

Refusionsomlægningen har en række kommunaløkonomiske konsekvenser, der tilsammen skal give et større økonomisk incitament til at forebygge offentlig forsørgelse.

Kommunaløkonomiske konsekvenser ved refusionsreformen

Centrale figurer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet forskellige præsentationer og øvrigt materiale, der forklarer intentioner, risici og indhold i refusionsomlægningen.

Præsentationer og øvrigt materiale om refusionsreformens intentioner

Sidst opdateret: 22-05-2023