Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

A-kassernes administrationsbidrag

Her kan du se en oversigt over, hvad de forskellige a-kasser opkræver i årligt administrationsbidrag, og hvad det samlet koster at være fuldtidsforsikret.

I denne sektion kan du se, hvad de forskellige a-kasser opkræver i årligt administrationsbidrag, og hvad det samlet koster at være fuldtidsforsikret mod arbejdsløshed i 2019. Bidragene er angivet i kr.

Enkelte a-kasser har forskellige bidrag afhængig af hvilken afdeling, medlemmerne tilhører, eller har særlige bidrag fx for unge under uddannelse. Du kan se nærmere på de enkelte a-kassers hjemmesider.

A-kassernes kontaktinformation

Forsikringsbidrag og ATP

Forsikringsbidrag og ATP er i 2019 på 4.260 kr. Dette beløb lægges sammen med den enkelte a-kasses administrationsbidrag og udgør det samlede bidrag, man som medlem skal betale.

A-kasse Adm.-bidrag Samlet bidrag
Akademikernes 1.020 5.280 
A-kassen Frie 1.488 5.748
ASE 1.656 5.916 
Byggefagenes 1.824  6.084 
Børne- og Ungdomspædagogernes 1.080  5.340 
CA A-kasse 1.608  5.868
DANA**** 2.832  7.092
Det Faglige Hus 1.452  5.712 
Din sundhedsfaglige A-kasse 996  5.256 
El-faget 1.860  6.120 
Faglig Fælles A-kasse 1.824  6.084 
FOA* 1.812  6.072 
Funktionærernes og Tjenestemændenes*** 1.116  5.376 
Fødevareforbundet NNF** 1.754  6.014 
HK/Danmark 1.644  5.904 
Journalistik, Kommunikation og Sprog 1.200  5.460 
Kristelig*** 1.560 5.820 
LH 1.306  5.566 
Lærernes A-kasse 1.164  5.424 
Magistrenes 1.608  5.868 
Metalarbejdernes 1.812  6.072 
Min A-kasse 1.380  5.640 
Socialpædagogernes 1.248  5.508 
Teknikernes 1.656  5.916 

Særskilte bidrag:

*Elever/studerende indtægt under dagpengesats og seniorer 180 kr.
** Deltidforsikrede dagpengeforsikrede under 25 år 1.403 kr., efterlønsmodtagere 1.666 kr.  
*** Medlemmer under uddannelse over 30 år, som ikke er medlem af efterlønsordningen 0 kr. 
**** Seniorer 1.632 kr. 

Foregående år

A-kassernes administrationsbidrag - 2018 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2017 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2016 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2015 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2014 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2013 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2012 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2011 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2010 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2009 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2008 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2007 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2006 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2005 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2004 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2003 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2002 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2001 (pdf) (nyt vindue)

A-kassernes administrationsbidrag - 2000 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 12-06-2019