Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opfølgning på data vedrørende manglende aktiv indsats

Med henblik på en nem adgang til løbende opfølgning på kommunernes aktive indsats til ledige borgere, offentliggør og opdaterer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering her data for alle landets kommuner.

Der tages udgangspunkt i målinger, der er tilgængelige for kommuner og andre interesserede på www.jobindsats.dk, og som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bruger til løbende at følge op på kommunernes indsats. For målgrupperne sygedagpengemodtagere, jobafklaringsforløb og aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er det dog ikke muligt at trække data via jobindsats, hvorfor disse trækkes som særtræk.

Med ovenstående udgangspunkt er der lavet en kommunefordelt opgørelse over andelen af borgere opdelt på ydelser med mindst 1 års ydelsesanciennitet, som ikke har deltaget i aktiv indsats.

Det skal bemærkes, at opgørelserne alene fokuserer på ydelsesmodtagere med mindst 1 års ydelsesanciennitet, hvilket indebærer, at der for nogle målgrupper er tale om få ledighedsforløb, særligt når der ses på den enkelte kommunes tal.

Manglende aktiv indsats, opdateret marts 2019 (Excel) (nyt vindue)  

Sådan rekonstruerer du tallene

Denne måling kan i jobindsats foretages for målgrupperne:

 • Dagpengemodtagere
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Trin 1: Hent data fra jobindsats

 1. Gå ind på jobindsats
 2. Vælg målgruppe
 3. Vælg målingen "aktivering og passivandel fordelt på de seneste 11/2, 3, 6, 9 og 12 mdr. på ydelsen".
 4. Vælg data for
  • Passivandel i perioden i pct.
 5. Vælg område (eksempelvis kommune)
 6. Vælg periode
 7. Vælg måleperiode af ydelsesforløb – her vælges seneste 12 måneder.
 8. Hent data til Excel.

Når man har valgt data vises en tabel. Det er muligt og man kan med fordel ændrer i pivoteringen inden data hentes som Excel fil. 

Trin 2: Beregning på data

Da den ønskede størrelse af passivandelen og denne kan trækkes direkte fra jobindsats, foretages der ikke yderligere beregninger her.

Denne måling kan i jobindsats ikke foretages for målgrupperne:

 • Aktivitetsparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere
 • Jobafklaringsforløb 
 • Sygedagpengemodtagere

Målingerne for disse grupper laver Styrelsen for Arbejdsmarked via særtræk. 

Data bag særtrækkene

I nedenstående findes metoderedegørelser, som beskriver data bag særtrækkene.

Fakta-ark vedrørende særtræk for aktivitetsparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, jobafklaringsforløb samt sygedagpengemodtagere (pdf) (nyt vindue) 

Data om samtaler

Udover data om aktiv indsats har STAR også oprettet en side om "opfølgning på data om samtaler", som kan findes på følgende link:

Kontaktforløb samtaledata

Sidst opdateret: 08-11-2019