Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesudvikling i RAR-områder og kommuner

Styrelsen overvåger udviklingen i beskæftigelsen i de 8 RAR-områder og deres kommuner.

Man kan finde en fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen et par år frem i tiden for hvert RAR-område.

Fremskrivning af beskæftigelsen

Tre gange om året udarbejder Finansministeriet en prognose i Økonomisk Redegørelse for bl.a. udviklingen i ledigheden i hele landet et par år frem i tiden.

Landsprognosen for beskæftigelsen er af styrelsen fordelt (dekomponeret) på RAR-områder og for hvert område fordeles beskæftigelsen på bl.a. 5 sektorer og 37 brancher.

Nederst i regnearket finder du en fane for det eller de ønskede RAR-område(r).

Opdatering af fremskrivningerne følger efter de er blevet gjort tilgængelige iht. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Udviklingen i vikarbeskæftigelsen

Styrelsen følger udviklingen i vikarbeskæftigelsen af flere grunde. For det første synes vikarbeskæftigelsen at være konjunkturfølsom og at virke som en buffer på dele af arbejdsmarkedet. For det andet kan vikarbranchen være et springbræt og en genvej til arbejdsmarkedet for ledige, nyuddannede og udenlandske statsborgere. Styrelsen har i et statusnotat samlet en række nøgletal vedrørende beskæftigelsen i vikarbranchen for perioden 2008 til 2017.

Statusnotat vedrørende udviklingen i vikarbeskæftigelsen

Sidst opdateret: 10-08-2021