Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Beskæftigelsesudvikling i RAR-områder og kommuner

Styrelsen overvåger udviklingen i beskæftigelsen i de 8 RAR-områder og deres kommuner.

Man kan finde en fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen et par år frem i tiden for hvert RAR-område.

Fremskrivning af beskæftigelsen

Tre gange om året udarbejder Finansministeriet en prognose i Økonomisk Redegørelse for bl.a. udviklingen i ledigheden i hele landet et par år frem i tiden.

Landsprognosen for beskæftigelsen er af styrelsen fordelt (dekomponeret) på RAR-områder og for hvert område fordeles beskæftigelsen på bl.a. 5 sektorer og 37 brancher.

Nederst i regnearket finder du en fane for det eller de ønskede RAR-område(r).

Fremskrivning af beskæftigelsen (Excel) (nyt vindue)

Anmærkning til fremskrivninger vedr. den økonomiske krise som følge af corona-virussets udbredelse:

Fremskrivningerne benytter sig af Økonomisk Redegørelse prognoser for dansk økonomi, som er på mere overordnede niveauer end nærværende fremskrivninger, samt historiske udviklinger i faktiske tal. Fremskrivningerne tager ikke højde for yderligere information.

Coronakrisen har ramt dansk økonomi i forskellig grad. Fremskrivningerne fordeles på kategorier af geografi, brancher, alder osv. Internt blandt kategorierne kan der være områder, hvor det kan formodes at coronakrisen har ramt i forskellig, fordi anden information tyder på en anderledes udvikling end den fremskrevne.

Eksempelvis har der historisk været et større fald i ledige i FOA’s a-kasse end de fleste andre a-kasser, hvilket medfører at ledige i FOA’s a-kasse bliver beregnet fremskrevet til en mindre stigning.

Udviklingen i vikarbeskæftigelsen

Styrelsen følger udviklingen i vikarbeskæftigelsen af flere grunde. For det første synes vikarbeskæftigelsen at være konjunkturfølsom og at virke som en buffer på dele af arbejdsmarkedet. For det andet kan vikarbranchen være et springbræt og en genvej til arbejdsmarkedet for ledige, nyuddannede og udenlandske statsborgere. Styrelsen har i et statusnotat samlet en række nøgletal vedrørende beskæftigelsen i vikarbranchen for perioden 2008 til 2017.

Statusnotat vedrørende udviklingen i vikarbeskæftigelsen

Sidst opdateret: 12-01-2021