Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesudvikling i RAR-områder og kommuner

Styrelsen overvåger udviklingen i beskæftigelsen i de 8 RAR-områder og deres kommuner.

Man kan finde en fremskrivning af udviklingen i beskæftigelsen et par år frem i tiden for hvert RAR-område.

Fremskrivning af beskæftigelsen

Beskæftigelsesfremskrivningen tager udgangspunkt i Finansministeriets seneste prognose for udviklingen i beskæftigelsen på landsplan et par år frem i tiden. Disse nationale prognoser har STAR fordelt på RAR-områder og 5 sektorer.

Beskæftigelsesfremskrivningen (Excel) (nyt vindue)

Fremskrivningerne benytter sig af Økonomisk Redegørelse prognoser for dansk økonomi, som er på mere overordnede niveauer end nærværende fremskrivninger, samt historiske udviklinger i faktiske tal. Fremskrivningerne tager ikke højde for yderligere information.

Udviklingen i vikarbeskæftigelsen

Styrelsen følger udviklingen i vikarbeskæftigelsen af flere grunde. For det første synes vikarbeskæftigelsen at være konjunkturfølsom og at virke som en buffer på dele af arbejdsmarkedet. For det andet kan vikarbranchen være et springbræt og en genvej til arbejdsmarkedet for ledige, nyuddannede og udenlandske statsborgere. Styrelsen har i et statusnotat samlet en række nøgletal vedrørende beskæftigelsen i vikarbranchen for perioden 2008 til 2017.

Statusnotat vedrørende udviklingen i vikarbeskæftigelsen

Sidst opdateret: 12-09-2022