Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hvordan er Jobbarometret bygget op?

Jobbarometret giver et overblik over jobmulighederne for hovedparten af arbejdsmarkedet og den lokale jobsituation.

Jobbarometeret er lokalt og tager udgangspunkt i de ledige i jobcentrets muligheder for at bestride en bestemt stillingsbetegnelse. Efterspørgslen er regional og er et samlet billede af og aktuelle data om efterspørgslen og data fra den halvårlige spørgeskemaundersøgelse, hvor ca. 16.000 virksomheder svarer på spørgsmål vedr. deres rekrutteringssituation.

Jobbarometeret er opbygget med en forside og bagside. Forsiden giver overblikket over jobsituationen for de hver af de 50 udvalgte stillinger. Fordelingen i tre søjler gør det muligt for både den ledige og sagsbehandleren, hurtigt at orientere sig om de regionale jobmuligheder for hver stilling.

Bagsiden er i højere grad tænkt som ekstra information der kan anvendes i samtalen til at guide og vise at der kan være andre beslægtede områder på arbejdsmarkedet, som har bedre jobmuligheder. Det kan være, at efterspørgslen er højere, eller at udbuddet af ledige med de samme kompetencer er mindre.

Udvælgelsen af stillinger til det lokale jobbarometer

Der findes pt. ca. 900 stillinger i Jobnet, som de ledige i deres CV kan angive, at de kan bestride og søger job indenfor. For at kunne anvende disse oplysninger om jobsøgningsaktiviteten er de 50 stillinger der vises i Jobbarometret udvalgt, så de kan anvendes i samtalen mellem den ledige og sagsbehandleren. De 50 stillinger er udvalgt med udgangspunkt i de stillinger hovedparten af jobcentrets ledige søger job indenfor.

De 50 udvalgte stillinger placeres i en af tre balancekategorier, alt efter hvor gode jobmulighederne vurderes at være i RAR-området. Balancekategorierne kommer fra Arbejdsmarkedsbalancen, som bl.a. indarbejder oplysninger forgæves rekrutteringer fra regionale virksomheder (den halvårlige rekrutteringssurvey). Den regionale efterspørgsel er således indarbejdet i jobbarometret og giver en præcis vurdering af de regionale jobmuligheder, til gavn for den ledige.

De stillinger, som er vist i det lokale jobbarometret, udvælges på baggrund af målingen af arbejdskraftsreserven, som opgør alle jobparate ledige med min. 3 måneders uafbrudt ledighed.

Fra målingen opgøres de stillinger jobcentrets ledige, i deres CV oplyser, at de kan bestride og søger job inden for. Hver ledige har i gennemsnit oplyst 1.8 stilling i et CV ud af de samlede ca. 900 stillinger som indgår i overvågningen af rekrutteringssituationen.

Udvælgelsen af de 50 stillinger sker i to trin, så jobbarometret både dækker arbejdsmarkedet bredt og samtidig gør det muligt for flest ledige, at genfinde min. én stilling fra CV’et:

  • De to største stillinger i hver af de 22 erhvervsgrupper udvælges.
  • De seks antalsmæssigt største stillinger, som ikke kom med i første trin udvælges.

Stillingsbetegnelserne i de enkelte jobcentres jobbarometret omfatter generelt mellem 65 pct. og 85 pct. af alle ledige i det enkelte jobcenter, afhængigt af om de ledige har en snæver eller mere bred jobsøgningsprofil. I de fleste tilfælde dækker jobbarometret 80 % af alle de ledige i jobcentret. Det vil sige, at 80 % af de ledige kan genfinde min. én af sine oplyste stillinger i Jobbarometret.

Når der kun udvælges 50 stillinger, fravælges et større antal stillinger, som ikke vises i Jobbarometret. De stillinger som ikke tages med i Jobbarometret fravælges, fordi et mindre antal ledige har registreret, at de hverken søger eller kan bestride den type stilling.

Jobbarometret dækker de ledige i jobcentrets ønsker

Antal personer, som kan bestride min. et job fra jobbarometret: 3.050

Alle ledige personer i jobcentret: 3.833

Jobbarometret dækker: 80 procent

Dækningsgrad, stillingsbetegnelser

Antal stillinger ledige i jobcentret tilbyder sin arbejdskraft indenfor: 571

Antal stillingsbetegnelser, i alt: 893

Bredden af de lediges jobsøgning: 64 procent

Arbejdsmarkedsbalancen

Arbejdsmarkedsbalancen bruges til at vurdere den regionale balancesituation for hver af de 50 stillinger i jobbarometret. Arbejdsmarkedsbalancen opdateres 2 gange årligt og dækker både det regionale udbud samt efterspørgslen fra virksomhederne i regionen.

Arbejdsmarkedsbalancen (nyt vindue)

Oplysninger om balancesituationen anvendes for hver af de 50 udvalgte stillinger i jobcentret, og giver således et hurtigt overblik over jobsituationen.

Beslægtede stillinger

De beslægtede stillinger er en hjælp til vise de ledige, at der kan være andre veje til at få job end de typer job den ledige normalt søger efter. Oftest er stillinger beslægtede på den måde, at f.eks. en tømrer også kan angive at han/hun søger job som snedker.

Mens de seks udvalgte stillinger alle er i ”mindre gode jobmuligheder”, er de beslægtede stillinger alle stillinger med enten gode eller rigtig gode jobmuligheder i RAR-området. For den ledige kan det øge chancerne for at komme i job, hvis søge aktiviteten drejses over mod de beslægtede stillinger, som den ledige også kan bestride.

Jobopslag

Jobopslag giver et aktuelt billede af hvilke job virksomhederne har haft slået op de seneste 6 måneder. Jobopslagene, som hentes fra Jobnet, er ledige job til konkrete stillinger, som virksomhederne i RAR-området har søgt besat. En stor del af virksomhedernes rekruttering sker ikke ved et elektronisk jobopslag , men derimod igennem andre kanaler som sociale medier, netværk osv.

Sidst opdateret: 14-02-2018
} }, false);