Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hvornår bliver Jobbarometret opdateret?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opdaterer månedligt Jobbarometret og giver dermed et aktuelt billede af jobmulighederne i området. (Jobbarometret kan ikke opdateres på nuværende tidspunkt)

Jobbarometret er en sammensætning af flere typer data, fra forskellige kilder. Jobbarometret ønsker, at give jobcentrene et aktuelt og detaljeret grundlag at vejlede de ledige ud fra.

Jobbarometret opdateres månedligt og behovet for at få et aktuelt og detaljeret grundlag at vejlede de ledige ud fra har været afgørende for udarbejdelsen af jobbarometret.

Herunder er de forskellige datakilder, som indgår i jobbarometret uddybet.

Arbejdskraftreserven giver et aktuelt billede af det lokale udbud af arbejdskraft i jobcentret og opdateres månedligt på jobindsats.dk. Arbejdskraftsreserven er en månedlig opgørelse af antallet de jobparate ledige, med uafbrudt ledighed i min. tre måneder. Antallet af ledige kan fordeles på de stillinger de jobparate ledige i deres CV oplyser de kan bestride og søger job indenfor.

Arbejdsmarkedsbalancen opdateres halvårligt og udregner for hver stilling balancen mellem udbuddet og efterspørgslen. Udbuddet og efterspørgslen beregnes på baggrund af en lang række data som tilsammen giver et aktuelt billede af om en konkret stilling er i gode hhv., rigtig gode-, gode-, eller mindre gode beskæftigelsesmuligheder, i det RAR-område jobcentret er placeret.

Opslåede stillinger giver et billede af den regionale efterspørgsel og opgøres månedligt på jobindsats.dk. De opslåede stillinger bruges i jobbarometret og rangeres efter antallet jobopslag fordelt på stillingsbetegnelser, de seneste 6 måneder, for hver stillingsbetegnelse.

Sidst opdateret: 16-01-2023
} }, false);