Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommunefremskrivning af ledighed og beskæftigelse

Fremskrivning af udviklingen i ledighed og beskæftigelse i kommuner.

Kommunefremskrivningen tager udgangspunkt i Finansministeriets seneste prognose for udviklingen i bl.a. ledighed og beskæftigelse på landsplan et par år frem i tiden. Disse nationale prognoser har STAR fordelt på først RAR-områder og derefter kommuner. Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommuner indgår også i kommunefremskrivningen.

På dette nationale grundlag udarbejdes således for hver kommune et scenarie for udviklingen i arbejdsstyrken (beskæftigelse og ledighed) og befolkningen for personer i den erhvervsaktive alder et par år frem i tiden. Der er mulighed for at sammenligne med andre kommuner, RAR-områder og en klynge af kommuner med sammenlignelige rammevilkår, ligesom der er en række grafisk illustrationer af udviklingsscenariet.

Kommunefremskrivningen (Excel) (nyt vindue)

Fremskrivningerne benytter sig af Økonomisk Redegørelse prognoser for dansk økonomi, som er på mere overordnede niveauer end nærværende fremskrivninger, samt historiske udviklinger i faktiske tal. Fremskrivningerne tager ikke højde for yderligere information.

 

Sidst opdateret: 12-09-2022