Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommunefremskrivning af ledighed og beskæftigelse

Fremskrivning af udviklingen i ledighed og beskæftigelse i kommuner.

Kommunefremskrivningen tager udgangspunkt i Finansministeriets seneste prognose for udviklingen i bl.a. ledighed og beskæftigelse på landsplan et par år frem i tiden. Disse nationale prognoser har STAR fordelt på først RAR-områder og derefter kommuner. Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommuner indgår også i kommunefremskrivningen.

På dette nationale grundlag udarbejdes således for hver kommune et scenarie for udviklingen i arbejdsstyrken (beskæftigelse og ledighed) og befolkningen for personer i den erhvervsaktive alder et par år frem i tiden. Der er mulighed for at sammenligne med andre kommuner, RAR-områder og en klynge af kommuner med sammenlignelige rammevilkår, ligesom der er en række grafisk illustrationer af udviklingsscenariet.

Kommunefremskrivningen (Excel) (nyt vindue)

Bemærk, at kommunefremskrivningen lå tilgængelig i fejlbehæftet version fra den 9. september 2019 til 18. september i 2019. Tal for fremskrivning af aktiverede ledige var overvurderet. Tal for fremskrivning af beskæftigelse og arbejdsstyrke var i de fleste tilfælde undervurderet. 

Sidst opdateret: 08-11-2019