Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Kommunefremskrivning af ledighed og beskæftigelse

Fremskrivning af udviklingen i ledighed og beskæftigelse i kommuner.

Kommunefremskrivningen tager udgangspunkt i Finansministeriets seneste prognose for udviklingen i bl.a. ledighed og beskæftigelse på landsplan et par år frem i tiden. Disse nationale prognoser har STAR fordelt på først RAR-områder og derefter kommuner. Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommuner indgår også i kommunefremskrivningen.

På dette nationale grundlag udarbejdes således for hver kommune et scenarie for udviklingen i arbejdsstyrken (beskæftigelse og ledighed) og befolkningen for personer i den erhvervsaktive alder et par år frem i tiden. Der er mulighed for at sammenligne med andre kommuner, RAR-områder og en klynge af kommuner med sammenlignelige rammevilkår, ligesom der er en række grafisk illustrationer af udviklingsscenariet.

Kommunefremskrivningen (Excel) (nyt vindue)

Anmærkning til fremskrivninger vedr. den økonomiske krise som følge af corona-virussets udbredelse:

Fremskrivningerne benytter sig af Økonomisk Redegørelse prognoser for dansk økonomi, som er på mere overordnede niveauer end nærværende fremskrivninger, samt historiske udviklinger i faktiske tal. Fremskrivningerne tager ikke højde for yderligere information.

Coronakrisen har ramt dansk økonomi i forskellig grad. Fremskrivningerne fordeles på kategorier af geografi, brancher, alder osv. Internt blandt kategorierne kan der være områder, hvor det kan formodes at coronakrisen har ramt i forskellig, fordi anden information tyder på en anderledes udvikling end den fremskrevne.

Coronakrisen har dog geografisk ramt i nogenlunde samme størrelsesorden. Hvilket gør at fremskrivningerne for de fleste kommuner er rimelig robuste. Visse kommuner kan dog vise sig at få en markant anderledes udvikling, hvorfor fremskrivningerne kan vise sig at være misvisende i enkelte tilfælde. Eksempelvis kan det formodes at ledigheden og beskæftigelsen i Tårnby og Dragør kommune, hvor Københavns Lufthavn er placeret, vil blive påvirket markant anderledes end resten af landets kommuner.

Sidst opdateret: 12-01-2021