Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ledighedsudviklingen i RAR-områder og kommuner

Styrelsen overvåger udviklingen i ledigheden i de 8 RAR-områder og deres kommuner.

Den aktuelle bruttoledighed og udviklingen heri det seneste år fordelt på køn, alder og a-kasser beskrives for RAR-områder og kommuner.

Videre kan man se udviklingen i den faktiske og sæsonkorrigerede ledighed. 

Der præsenteres en fremskrivning i udviklingen i ledigheden nogle år frem for de 8 RAR-områder.

Aktuel ledighed

Her offentliggøres hver måned ledighedstal for 8 RAR-områder og de tilhørende kommuner.

Via linket finder du rapporter, hvor du kan se aktuel ledighedsstatistik for RAR-område(r) med de tilhørende kommuner. I rapporterne er der bl.a. ledighed opgjort på alder, køn og a-kasse. Tallene hentes fra Danmarks Statistik. 

I rapporterne kan du også se udviklingen i den faktiske og sæsonkorrigerede ledighed i RAR-områder og tilhørende kommuner det seneste år.

Vejledning findes i rapporten.

STAR er ved at skifte platform for ledighedsrapporterne. De nye ledighedsrapporter vil først blive tilgængelige i 2021. Hvis du i mellemtiden har behov for opdaterede tal er du velkommen til at kontakte STAR på ”dviz@star.dk” med et ønske til hvilke figurer du har behov for. Alternativt kan tallene trækkes hos Danmarks Statistik.

Fremskrivning af ledigheden

Tre gange om året udarbejder Finansministeriet en prognose i Økonomisk Redegørelse for bl.a. udviklingen i ledigheden i hele landet et par år frem i tiden.

Den nyeste landsprognose for ledigheden har STAR fordelt (dekomponeret) på RAR-områder og for hvert område fordeles ledigheden på bl.a. køn, alder og a-kasse.

Du kan her klikke dig frem til et regneark med ledighedsfremskrivningen. Nederst i regnearket finder du en fane for det eller de ønskede RAR-område(r).

Opdatering af fremskrivningerne følger efter de er blevet gjort tilgængelige iht. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

 

Sidst opdateret: 10-08-2021