Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ledighedsudviklingen i RAR-områder og kommuner

Styrelsen overvåger udviklingen i ledigheden i de 8 RAR-områder og deres kommuner.

Den aktuelle bruttoledighed og udviklingen heri det seneste år fordelt på køn, alder og a-kasser beskrives for RAR-områder og kommuner.

Videre kan man se udviklingen i den faktiske og sæsonkorrigerede ledighed. 

Der præsenteres en fremskrivning i udviklingen i ledigheden nogle år frem for de 8 RAR-områder.

Aktuel ledighed

Her offentliggøres hver måned ledighedstal for 8 RAR-områder og de tilhørende kommuner.

Via linket finder du rapporter, hvor du kan se aktuel ledighedsstatistik for RAR-område(r) med de tilhørende kommuner. I rapporterne er der bl.a. ledighed opgjort på alder, køn og a-kasse. Tallene hentes fra Danmarks Statistik. 

I rapporterne kan du også se udviklingen i den faktiske og sæsonkorrigerede ledighed i RAR-områder og tilhørende kommuner det seneste år.

Vejledning findes i rapporten.

STAR er ved at skifte platform for ledighedsrapporterne. De nye ledighedsrapporter vil først blive tilgængelige i 2021. Hvis du i mellemtiden har behov for opdaterede tal er du velkommen til at kontakte STAR på ”dviz@star.dk” med et ønske til hvilke figurer du har behov for. Alternativt kan tallene trækkes hos Danmarks Statistik.

Fremskrivning af ledigheden

Tre gange om året udarbejder Finansministeriet en prognose i Økonomisk Redegørelse for bl.a. udviklingen i ledigheden i hele landet et par år frem i tiden.

Den nyeste landsprognose for ledigheden har STAR fordelt (dekomponeret) på RAR-områder og for hvert område fordeles ledigheden på bl.a. køn, alder og a-kasse.

Du kan her klikke dig frem til et regneark med ledighedsfremskrivningen. Nederst i regnearket finder du en fane for det eller de ønskede RAR-område(r).

Fremskrivning af ledigheden (Excel) (nyt vindue)

Anmærkning til fremskrivninger vedr. den økonomiske krise som følge af corona-virussets udbredelse:

Fremskrivningerne benytter sig af Økonomisk Redegørelse prognoser for dansk økonomi, som er på mere overordnede niveauer end nærværende fremskrivninger, samt historiske udviklinger i faktiske tal. Fremskrivningerne tager ikke højde for yderligere information.

Coronakrisen har ramt dansk økonomi i forskellig grad. Fremskrivningerne fordeles på kategorier af geografi, brancher, alder osv. Internt blandt kategorierne kan der være områder, hvor det kan formodes at coronakrisen har ramt i forskellig, fordi anden information tyder på en anderledes udvikling end den fremskrevne.

Coronakrisen har dog geografisk ramt i nogenlunde samme størrelsesorden. Hvilket gør at fremskrivningerne for de fleste kommuner er rimelig robuste. Visse kommuner kan dog vise sig at få en markant anderledes udvikling, hvorfor fremskrivningerne kan vise sig at være misvisende i enkelte tilfælde. Eksempelvis kan det formodes at ledigheden og beskæftigelsen i Tårnby og Dragør kommune, hvor Københavns Lufthavn er placeret, vil blive påvirket markant anderledes end resten af landets kommuner.

Sidst opdateret: 12-01-2021