Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over afgørelser, der er truffet i en a-kasse efter arbejdsløshedsforsikringsloven.

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over a-kassernes afgørelser og besvarer forespørgsler på bl.a. følgende områder:

  • Medlemskab (optagelse, herunder genoptagelse i en a-kasse, overflytning, deltids-/fuldtidsforsikring, medlemsbidrag).
  • Ret til dagpenge (selvforskyldt ledighed, rådighed, supplerende dagpenge, dagpengesats, beskæftigelseskrav, fradrag i dagpengene).
  • Selvstændiges ret til dagpenge (ophør af selvstændig virksomhed, beskæftigelseskrav, bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed).
  • Efterløn (ret til efterløn, efterlønsbevis, præmie, selvstændig virksomhed og efterløn).
  • Andre ydelser (feriedagpenge, befordringsgodtgørelse, dagpenge som lån). 
  • Tilbagebetaling og sanktion.

CKA vejleder også a-kasser og borgere om de nævnte regler og om reglerne om dagpengegodtgørelse fra arbejdsgivere (G-dage).

Dagpengegodtgørelse når din medarbejder stopper (G-dage) (pdf) (nyt vindue)

Nedenfor har vi samlet relevant materiale til dig, der er ansat i en a-kasse:

Bilagslister til klage- og dispensationssager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Elektronisk sagsudveksling i sager om arbejdsløshedsforsikring

I vores vidensbank ARVID har vi samlet en række vejledende udtalelser og konkrete afgørelser med vejledende eller principiel værdi inden for arbejdsløshedsforsikringen og efterløn.

ARVID

 

 

 

 

 

Kontakt

STAR Brønderslev
Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring
Bredgade 60
9700 Brønderslev

Tlf.: +45 72 21 74 08
Sikker e-mail: star@star.dk

Telefonerne er åbne fra 9-12, dog ikke onsdag

Sidst opdateret: 11-10-2018