Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

5.57.79 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver driftsudgifter ved aktivering af ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 pct. afslag

Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

011 Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt en person med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusion af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering.

012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse

Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

Det bemærkes ved udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. § 75 æ, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på gruppering 015.

013 Kontantydelse

Her registreres udgifter til kontantydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om kontantydelse.

015 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. afslag

Her registreres udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. 75 æ, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 50 pct. statsrefusion af udgifterne.

Det bemærkes ved udgifter til befordring efter § 82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på gruppering 012.

093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 ydet med 30 pct. afslag

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedrørende perioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 30 pct. afslag.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

094 Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. afslag

Her registrerer indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 50 pct. afslag.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

Dranst 2: Autoriserede grupperinger

004 Berigtigelser

006 Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. afslag, grp. 006

007 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i passiv perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 30 pct. afvisning, minus gruppering 093

008 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. afvisning, gruppering 010 minus 094

009 Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 50 pct. afslag, grp. 012 og 015

010 Refusion af kontantydelse med 80 pct. afslag

Her registrerer refusion af kontantydelse på grp. 013 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

011 Refusion af kontantydelse med 40 pct. afslag

Her registrerer refusion af kontantydelse på grp. 013 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

012 Refusion af kontantydelse med 30 pct. afslag

Her registrerer refusion af kontantydelse på grp. 013 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

013 Refusion af kontantydelse med 20 pct. afslag

Her registrerer refusion af kontantydelse på grp. 013 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

 

Sidst opdateret: 22-12-2021