Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Refusion og informationer for 2009

I forbindelse med etableringen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem, skal kommunerne nu kontere på denne funktion for forsikrede ledige

Fra 1. januar 2010, hvor finansieringsomlægningen i forbindelse etableringen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem trådte i kraft, har kommunerne skulle kontere udgifter og indtægter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige på funktion 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Refusion af afløbsudgifter fra 2009 vedr. forsikrede ledige i overgangsperioden 2009

I 2009 (fra 1. august for så vidt angår kommuner med tidligere statslige jobcentre) blev kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, der er registreret på funktion 5.68.94. Disse udgifter blev refunderet fuldt ud af et statsligt tilskud, der som udgangspunkt er opgjort og afregnet i forbindelse med den endelige restafregning for 2009.

Flere kommuner har gjort opmærksom på at der fortsat vil være udestående regninger vedr. 2009 efter restafregningen. Af Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 5. juli fremgår det, hvordan kommunerne kan hjemtage refusion herfor som en berigtigelse vedr. tidligere år.

Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 5. juli (pdf) (nyt vindue)

Udgifter til bonus til anden aktør for forsikrede ledige henvist før 2010 skal fortsat registreres på 5.68.94.003, og der kan fortsat hjemtages (100 pct.) refusion af disse udgifter i forbindelse med de kvartalsvise refusionsanmodninger.

Sidst opdateret: 12-03-2018