Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

8.32.25 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver udgifter til andre langfristede udlån og tilgodehavender


På funktionen er autoriseret en gruppering 001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik). På grupperingen registreres forskydninger i efterlevelseshjælp ydet som lån. Statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån registreres på funktion 8.51.52 Anden gæld. Endvidere er der autoriseret en gruppering 002 til registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl. samt en gruppering 007 til registreringer af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020 i medfør lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Lov nr. 278 af 17. april 2018).

Som følge af delingsaftalen er der endvidere autoriseret følgende grupperinger: Gruppering 003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen, gruppering 004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen, gruppering 005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen og gruppering 006 Udlån til klimainvesteringer.

001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik)

002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.

003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen

004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen

005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen

006 Udlån til klimainvesteringer

007 Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2020

Sidst opdateret: 27-08-2018