Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opgørelse af rådighedsbeløbet

Den statslige refusionsbevilling til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter er opdelt i to: Rådighedsbeløb for øvrige grupper samt ledighedsrelaterede rådighedsbeløb

Den statslige refusionsbevilling til kommunernes driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter er opdelt i to. Årsagen er, at budgetlovens udgiftsloft for indkomstoverførsler omfatter mentorudgifter og driftsudgifterne ved aktivering af revalidender (inkl. forrevalidender på kontanthjælp) og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (benævnes øvrige grupper), mens de tilsvarende udgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge, uddannelseshjælp og kontanthjælp er undtaget udgiftsloftet (benævnes det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb).

Kommunernes refusion af driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter for 2018 er underlagt følgende to driftslofter:

  • Driftsloftet på 11.414 kr. pr. helårsperson for modtagere af dagpenge- (inklusive deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse) samt kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.
  • Driftsloftet på 10.139 kr. pr. helårsperson for revalidender (inkl. forrevalidering på kontanthjælp) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Driftslofterne fremgår af finansloven for 2018 på § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Reglerne om rådighedsbeløbene står i § 118 og § 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Driftsloftet på (f.eks. 11.414 kr. pr. helårsperson for ledighedsrelaterede målgruppe) er en øvre ramme for, hvor store mentorudgifter og driftsudgifter ved aktivering (rådighedsbeløb) kommunen kan hjemtage refusion af. Ud fra antallet af helårspersoner beregnes kommunens rådighedsbeløb. Kommunen får 50 pct. refusion af driftsudgifterne og mentorudgifterne op til og med rådighedsbeløbet. Overskrides kommunens rådighedsbeløb, gives der ikke refusion, hvilket svarer til at kommunens effektive refusionsprocent bliver mindre end 50 pct.

Eksempel:

En kommune har f.eks. 1.000 helårspersoner i den ledighedsrelaterede målgruppe, hvilket giver dem et rådighedsbeløb på 11.414.000 kr. (1.000 x 11.414 kr.). Kommunen kan dermed maksimalt hjemtage 50 pct. af ca. 11,4 mio. kr., svarende til ca. 5,7 mio. kr. i refusion. Kommunen har haft faktiske udgifter til den ledighedsrelaterede målgruppen for i alt 14,3 mio. kr. men heraf er 1,8 mio. kr. ikke-refusionsberettigende, så 12,5 mio. kr. er refusionsberettigende udgifter. Kommunen kan dermed ikke få refusion af 2,9 mio. kr. (14,3 – 11,4 mio. kr.), fordi 1,8 mio. kr. er ikke-refusionsberettigende udgifter, og fordi kommunen overskrider sit rådighedsbeløb med knap 1,1 mio. kr. (12,5 – 11,4 mio. kr.) Kommunen kan derfor "kun" hjemtage den maksimale refusion på ca. 5,7 mio. kr. og ikke 50 pct. af sine refusionsberettigende udgifter (knap 6,3 mio. kr.). Kommunens effektive refusionsprocent bliver 45,7 pct. af refusionsberettigende udgifter (39,9 pct. af alle udgifter).

Tilsvarende beregningsmetode benyttes for det øvrige rådighedsbeløb.

Under de enkelte år kan du læse mere om opgørelsen af rådighedsbeløbet, herunder antallet af helårspersoner, som indgår.

Sidst opdateret: 18-12-2018