Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opgørelse af rådighedsbeløbet 2010

Opgørelse af rådighedsbeløb i 2010 på den kommunale kontoplan

Opgørelse af rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere m.fl.

I notaterne er en opgørelse over, hvilke grupperinger på den kommunale kontoplan, der er omfattet af rådighedsbeløbet (bilag 4) samt en vejledning i, hvordan antallet af helårspersoner, der indgår i beregningen af kommunens rådighedsbeløb, opgøres (bilag 3).

Bilag 4: Autoriserede grupperinger på den kommunale kontoplan 2010 (Word) (nyt vindue)

Bilag 3: Notat om opgørelse af rådighedsbeløb 2006-2010 (Word) (nyt vindue)

Opgørelse af rådighedsbeløb for forsikrede ledige

Opgørelse af antal helårspersoner i 2010:

 "Antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12, opgøres som antal helårspersoner. Målgruppen svarer til den opgørelse af ”Bruttoledighed” (forsikrede ledige og aktiverede), der findes i jobindsats.dk, som er Arbejdsmarkedsstyrelsens officielle og tilgængelige statistik-bank på nettet. Oplysninger om datagrundlag, opdateringsfrekvens mv. findes i Jobindsats."

Den fulde tekst kan findes i vejledning om kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering. Der står ligeledes oversigt over de fire grupperinger (001, 002, 003 og 004) på funktion 5.68.91, som er omfattet af rådighedsbeløbet.

Excel-værktøj

Til brug for beregningen af kommunernes rådighedsbeløb til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i 2010, har Arbejdsmarkedsstyrelsen den 24. februar trukket en kommunefordelt opgørelse af antallet af bruttoledige i 2010 fra jobindsats.dk.

Opgørelse af bruttoledighed (Excel) (vindue)

Udmeldingsbrev om driftslofter for 2010

Du kan også tilgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings udmelding vedrørende muligheden for at berigtige driftsudgifter under rådighedsbeløbet for 2010.

Brev vedrørende muligheden for berigtigelse af driftsudgifter under rådighedsbeløbet fra 2010 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 14-08-2019