Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opgørelse af rådighedsbeløbet 2012

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2012

Vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter har nr. 9035 af 27. januar 2012 om kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering for 2012.

Nedenstående opgørelse af bruttoledigheden bliver lagt til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I opgørelsen af de forsikrede ledige er trækket fra jobindsats.dk den 4 marts 2013 inklusiv deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse grundet justeringer i bruttoledigheden tilbage i tid. Der er derfor kun én kolonne vedr. de forsikrede ledige.

Opgørelse af bruttoledighed 2012 (Excel) (nyt vindue)

Målgrupperne under det fælles rådighedsbeløb er i 2012:

  • Modtagere af dagpenge, herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse
  • Modtagere af kontanthjælp samt revalideringsydelse
  • Sygedagpengemodtagere
  • Modtagere af ledighedsydelse

Excel-værktøj

Styrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunens udgifter inklusiv de ikke refusionsberettigede udgifter og som beregner den faktiske refusionsprocent. Excel-værktøjet findes også på indberetningsforsiden på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside og fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet.

Excel-hjælpeværktøj - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (skema opdateret 18. februar) (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 14-08-2019