Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opgørelse af rådighedsbeløbet 2013

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2013

Vejledningen om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter har nr. 1509 af 13. december 2013, herunder om kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering for 2014. Vejledningen, herunder bilagene, beskriver hvordan målgrupperne opgøres, og hvilke udgifter der indgår som refusionsberettigende udgifter.

Arbejdsmarkedsstyrelsen offentliggør løbende en kommunefordelt opgørelse af antallet af helårspersoner under det fælles driftsloft.

Opgørelse af bruttoledighed marts 2014 (Excel) (nyt vindue)

Ovenstående er den endelige opgørelse for 2013.

Målgrupperne under det fælles rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af dagpenge, herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse
  • Modtagere af kontanthjælp
  • Modtagere af uddannelseshjælp
  • Modtagere af revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp
  • Modtagere af ledighedsydelse
  • Modtagere af sygedagpenge

I februar 2014 vil Arbejdsmarkedsstyrelsen lægge en endelig opgørelse af dagpenge- og sygedagpengemodtagere på denne side, der skal lægges til grund for den endelige beregning af det kommunale rådighedsbeløb efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse samt revalidender (inkl. forrevalidender på kontanthjælp) kan kommunens egen opgørelse lægges til grund for den endelig beregning af det kommunale rådighedsbeløb. Medio januar (forventeligt ca. 20. januar) 2014 lægges en foreløbig opgørelse over antallet i målgrupperne, der kan lægges til grund for den foreløbige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

Kommunen skal indsætte det samlede antal for alle målgrupper ved den endelige restafregning for 2013.

Excel-værktøj

Styrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunens udgifter inklusiv de ikke refusionsberettigede udgifter og som beregner den faktiske refusionsprocent. Excel-værktøjet fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet.

Hjælpeværktøj - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (skema opdateret 20. december) (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 14-08-2019