Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opgørelse af rådighedsbeløbet 2014

Læs om opgørelse af rådighedsbeløb i 2014

Vejledningen om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter for 2014 har nummer 9930 af 24. november 2014, og omhandler blandt andet kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering for 2014.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør løbende en kommunefordelt opgørelse af antallet af helårspersoner under rådighedsbeløb opdelt under hhv. det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb og det øvrige rådighedsbeløb.

Opgørelse af bruttoledighed 2014 (Excel) (nyt vindue)

Ovenstående er den endelige opgørelse for 2014.

Styrelsen er opmærksom på, at den endelige opgørelse afviger fra den foreløbige opgørelse, især for så vidt angår antallet af kontanthjælpsmodtagere; det skyldes en fejlrettelse.

Målgrupperne under det ledighedsrelaterede rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af dagpenge, herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse
  • Modtagere af kontanthjælp
  • Modtagere af uddannelseshjælp

Det skal bemærkes, at der i opgørelsen af de forsikrede ledige indgår deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Målgrupperne under det øvrige rådighedsbeløb er:

  • Modtagere af revalideringsydelse og forrevalidender på kontanthjælp
  • Modtagere af ledighedsydelse
  • Modtagere af sygedagpenge

I februar (forventeligt ca. 20. februar) 2015 vil der blive lagt en endelig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den endelige beregning af de kommunale rådighedsbeløb efter tekstanmærkning nr. 140 og 141 på finansloven for 2014. Medio januar (forventeligt ca. 20. januar) 2015 lægges en foreløbig opgørelse over antallet i målgrupperne, der skal lægges til grund for den foreløbige beregning af de kommunale rådighedsbeløb.

Kommuner, der til den foreløbige restafregning for 2014 ønsker at bruge mere aktuelle data, kan anvende en af de efterfølgende opgørelser. Der er ingen pligt eller grund til at opdatere beregninger af rådighedsbeløb pga. mere aktuelle opgørelser - for de fleste kommuner er der ikke nævneværdig forskel mellem disse forskellige opgørelser.

Excel-værktøj

Styrelsen har udarbejdet et hjælpeværktøj til brug for beregning af kommunens faktiske refusion ud fra kommunens udgifter inklusiv de ikke refusionsberettigede udgifter og som beregner den faktiske refusionsprocent. Excel-værktøjet fungerer som en ekstra hjælp og vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet. Det bemærkes, at Excel-værktøjet for 2014 er opdelt i to beregningsfaner. Den ene fane beregner refusion af de ledighedsrelaterede udgifter og den anden fane beregner refusion af de øvrige udgifter.

Excelværktøj - vejledning til korrekt udfyldelse af refusionsskemaet (skema opdateret 6. februar 2015) (Excel) (nyt vindue)

Udmeldingsbrev om driftslofter for 2014

Herunder kan du tilgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings endelige udmelding af de nye driftslofter af 13. december 2013.

Udmeldingsbrev vedr. de nye driftslofter af 13. december 2013 (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 14-08-2019